LEGO sleept Nederlandse ondernemer voor de rechter

De grootste speelgoedfabrikant ter wereld, The LEGO Group, sleept een Nederlandse ondernemer voor de rechter wegens vermeende inbreuk op haar merkrecht.

Dat LEGO ver gaat in het beschermen van hun merkrecht is al eerder gebleken. Zo zijn er de afgelopen jaren diverse procedures gevoerd waar de rechter zich boog over de vraag of er sprake was van merkinbreuk. Dit keer is het de beurt aan de eigenaar van HA Bricks om voor de rechter te verschijnen.

Eerbetoon of schending merkrecht?

De Nederlandse ondernemer maakt zelfbedachte modeltreinen van LEGO-stenen en verkoopt deze samen met de bouwinstructies onder de naam ‘HA Bricks’. De advocaat van de ondernemer, Douglas Mensink, geeft aan nogal verbaasd te zijn dat LEGO de procedure doorzet. Hoewel LEGO in eerdere rechtszaken vaak in het gelijk is gesteld, is de uitkomst van deze procedure onzeker. Mensink legt uit dat het, in tegenstelling tot voorgaande zaken, gaat om originele LEGO-stenen en geen namaak-LEGO. Verder staat op de website een disclaimer dat LEGO het merkrecht behoudt en dat het bedrijf niet gerelateerd is aan de speelgoedfabrikant. Dit wordt ook op de dozen van de producten vermeldt.

Daarnaast zou de Nederlandse ondernemer ontwerpen maken die juist een eerbetoon zijn aan het Deense speelgoedmerk. Op de website is te lezen dat HA Bricks is opgericht door een LEGO-liefhebber. ‘Het idee was simpel: Gedetailleerde treinen ontwerpen voor andere LEGO-fans, zodat zij hun verzameling kunnen vergroten.’

Juridisch kader

Een belangrijk juridisch aspect in deze zaak is het principe van uitputting van merkrechten. Dit beginsel houdt in dat de merkhouder zich zonder gegronde reden niet kan verzetten tegen verdere verkoop van zijn goederen door anderen als deze goederen eenmaal rechtmatig in de handel zijn gebracht binnen de Europese Unie. ‘Dat is het geval als je bijvoorbeeld de merkfuncties aantast, maar daar is hier volgens mij geen sprake van’, aldus Mensink. In dit geval gaat het dus om originele bouwsteentjes die opnieuw worden verkocht, zonder dat de merkfunctie wordt aangetast.

Bredere impact

Deze zaak is niet alleen belangrijk voor de Nederlandse ondernemer en zijn bedrijf HA Bricks, maar heeft mogelijk veel bredere impact. De uitkomst van deze rechtszaak zal ongetwijfeld invloed hebben op hoe dergelijke kwesties in de toekomst worden behandeld. Wordt LEGO in het gelijk gesteld, dan kan de uitkomst precedentwerking hebben voor andere bedrijven die tweedehands en gemodificeerde producten verkopen. Men volgt de zaak daarom op de voet.