Leger des Heils introduceert compensatieregeling en nazorgtraject voor misbruikslachtoffers

Personen die slachtoffer zijn geworden van misbruik bij het Leger des Heils kunnen de komende vier jaar een financiële compensatie verzoeken en deelnemen aan een nazorgtraject. Zo wil de maatschappelijke organisatie tegemoetkomen aan het leed dat misbruikslachtoffers is aangedaan. 

Door Sophie Karatzas

In juli 2019 kwam na een onderzoek van Trouw aan het licht dat het Leger des Heils een schadevergoeding had betaald aan drie slachtoffers van seksueel misbruik. Niet alleen zouden verschillende vertegenwoordigers van de organisatie op de hoogte zijn geweest van het misbruik – dat had plaatsgevonden door betrokkenen van het Leger des Heils in de jaren zeventig – ook erkende de organisatie dat het niet de eerste keer was dat ze misbruikslachtoffers financieel had gecompenseerd.

Omdat zich sinds het treffen van de compensatieregeling met de voornoemde slachtoffers nog zes slachtoffers bij de organisatie hebben gemeld, besloot het Leger des Heils om een bredere regeling op poten te zetten. Deze zal gelden vanaf 1 maart 2021 tot 28 februari 2025 en bestaat uit een compensatieregeling en een eventueel nazorgtraject voor iedereen die misbruikt is bij de organisatie en wiens misbruikzaak inmiddels verjaard is. Om de regeling uit te kunnen voeren, is reeds een onafhankelijke klachten- en compensatiecommissie ingesteld.

Misbruikslachtoffers zullen voor maximaal vijftigduizend euro gecompenseerd kunnen worden, maar het exacte bedrag zal afhangen van wat een slachtoffer precies is overkomen. Diegenen die naast financiële compensatie tevens nazorg wensen, zullen begeleiding ontvangen van externe gedragsdeskundigen en kunnen ook geestelijke gezondheidszorg krijgen.

Reactie van een slachtoffer

Eén van de drie slachtoffers uit de jaren zeventig was Richard Bos. Na een jaar lang misbruikt te zijn door een officier van het Leger des Heils, ontving hij in 2018 een vergoeding  van 2.500 euro van de organisatie. Vernederend, volgens Bos, “ze komen er in mijn geval met een niemendalletje vanaf”.  Dat het Leger des Heils nu ook andere misbruikslachtoffers gaat compenseren, vindt hij echter zeer positief. “Mensen die hetzelfde als ik hebben meegemaakt, worden niet afgepoeierd. Nu er een regeling is, wordt het voor hen toegankelijker om hun verhaal te doen aan de organisatie waarbij zij zoveel nare dingen hebben meegemaakt. Dit is een overwinning voor mijzelf en het Leger des Heils,” aldus Bos.