Legalisering online casino’s in Nederland noodzakelijk?

Als een van de weinige landen in Europa is het gokken bij online casino’s in Nederland nog altijd niet gelegaliseerd. De Wet Op de Kansspelen, waarin de wet- en regelgeving omtrent gokken in ons land staat vastgelegd, is meer dan vijftig jaar oud en sinds de introductie in 1964 vrijwel onveranderd gebleven.

Logischerwijs wordt in deze wetgeving dan ook met geen woord gerept over het aanbod van kansspelen via het internet. Het wereldwijde web is pas sinds 1990 voor het grote publiek toegankelijk en de eerste online casino’s verschenen pas in 1998 op het internet. De wet is dan ook nodig aan vernieuwing toe. Hiervoor zijn in 2012 al plannen gemaakt. Tot op heden zijn deze echter nog altijd niet doorgevoerd. De noodzaak voor legalisering van online casino’s in Nederland neemt hierdoor met de dag toe.

Wet Kansspelen op Afstand

In 2012 is onder druk van de Europese Unie een wetsvoorstel ingediend waarmee het aanbod van online casino’s gereguleerd kan worden. Het idee is om de Wet Kansspelen op Afstand in te voeren. Daarin staan de wetten en regels beschreven waaraan aanbieders van online kansspelen zich moeten houden om in aanmerking te komen voor een Nederlandse casino licentie. In 2016 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel, waarin ook het opheffen van het monopolie van staatsbedrijf Holland Casino staat beschreven. Nu, ruim twee jaar later, is de wet echter nog altijd niet door de Eerste Kamer.

Bestrijden illegaal kansspelaanbod

Een reden voor de noodzaak op legalisering is het geven van meer mogelijkheden aan handhavers in Nederland om illegaal kansspelaanbod te bestrijden. Het aantal casino’s online blijft groeien en naar schatting wagen vele tienduizenden Nederlanders hier regelmatig een gokje. Wanneer een aanbieder een licentie heeft uit bijvoorbeeld EU-lidstaat Malta, dan is er wel sprake van een legaal casino. Er is echter geen toezicht vanuit Nederland en niet alle casino’s voldoen netjes aan de regels. De invoering van de Wet Kansspelen op Afstand zou het voor consumenten makkelijker maken om een betrouwbare aanbieder te vinden. Tevens krijgt de Kansspelautoriteit meer bevoegdheden om het illegale aanbod te bestrijden.

Tegengaan risico op gokverslaving

In de huidige Wet Op de Kanspelen staan diverse maatregelen beschreven die het risico op gokverslaving moeten tegengaan. Zo is er bijvoorbeeld een Nationaal Register Probleemspelers waar casino’s en andere aanbieders van kansspelen in ons land aan mee moeten werken. Op het moment dat probleemgedrag bij een persoon wordt vastgesteld, dan kan zijn of haar naam in het register worden opgenomen en moeten alle casino’s deze persoon de toegang ontzeggen. Door het ontbreken van een wetgeving werken online casino’s echter nu nog niet mee aan dit register.

Belastinginkomsten van casino’s

Door het alsmaar uitstellen van de wetswijziging is Nederland ook al de nodige belastinginkomsten misgelopen. Veel casino’s staan maar wat graag in de rij om een licentieaanvraag te doen en voortaan volledig legaal hun diensten aan te bieden. Ook als dit betekent dat zij belasting moeten afdragen over de inkomsten die in ons land worden gegenereerd. In België is het online gokken al enkele jaren gelegaliseerd en de casino’s die hier actief zijn, houden zich netjes aan de regels die gelden bij onze zuiderburen. Zij zorgen daardoor ook voor miljoenen euro’s aan extra belastinginkomsten.


[poll id=”27″]