Politiek: legaliseer permanente bewoning in vakantieparken

Het is geen geheim dat in Nederland al jaren hoge woningnood heerst. Als het aan de regeringspartijen D66 en de VVD ligt wordt dit probleem (deels) aangepakt door het legaliseren van wonen in vakantieparken. Het doel is om op deze manier starters en ouderen die moeite hebben met het vinden van een huis, te helpen.

Door Douae Youssef

De D66 en de VVD zijn niet de enigen die zich hebben uitgelaten over deze oplossing. Ook de 50Plus, de PVV en een flinke meerderheid in de Tweede Kamer is een voorstander voor het legaliseren van permanente bewoning in vakantieparken. Voor de meeste vakantiehuizen geldt dat het verboden is om er gedurende het hele jaar te wonen. In de praktijk houdt niet iedereen zich aan deze regel, gezien het feit dat ruim 55.000 mensen illegaal in een vakantiewoning wonen. Het gaat meestal om starters die geen betaalbare woning kunnen vinden, maar ook om ouderen of mensen die als gevolg van een scheiding dakloos zijn geworden.

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis onderschrijft dit probleem door te benadrukken dat er tegenwoordig te veel mensen zijn die iedere ochtend wakker worden met de onrust dat zij die dag betrapt kunnen worden.
Als het aan hem ligt, wordt het bewonen van een vakantiewoning zo snel mogelijk gedecriminaliseerd in deze tijd van woningnood. Momenteel is het wel zo dat gemeenten de bevoegdheid hebben om vakantiehuizen te legaliseren. Echter, ligt het probleem bij het feit dat het bewerkstelligen hiervan een tijdrovende en dure wijziging van het bestemmingsplan vergt.

Gemeenten zouden zonder ingrijpende procedures al moeten kunnen bewerkstelligen dat een vakantiewoning de status krijgt van een gewone woning. Als het aan de D66 ligt, wordt deze procedure gemakkelijker in de toekomst. Ook vinden beide regeringspartijen dat het de juiste keuze is om deze bevoegdheid bij de gemeente te laten. De gemeente staat immers dichtbij de Nederlandse burger en kan het best inschatten waar men wel of niet kan wonen. Op deze manier wordt voorkomen dat vakantieparken het middelpunt van criminaliteit worden of dat vakantieparken slechts gebouwd zullen worden om als permanente woningen te dienen.