Lees je dit op de fiets? Dan krijg je daar per 1 juli 2019 een boete voor

Naar aanleiding van dit wetsvoorstel geldt er per 1 juli 2019 een telefoonverbod voor fietsers. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om tijdens het fietsen een telefoon te gebruiken. Tot op heden is het altijd toegestaan geweest om op de fiets te bellen, whatsappen en/of muziek te luisteren. Die situatie gaat veranderen. Bij het invoeren van dit verbod voor automobilisten werd nog gesteld dat fietsers ”gezien hun geringe snelheid en massa minder risico op ongelukken veroorzaken in het verkeer”, maar de praktijk lijkt anders te leren.

Door Donny Buisman

Op dit moment mogen er geen gevaarlijke situaties worden verzaakt voor anderen. Dit staat in de artikelen 4-6 van de Wegenverkeerswet 1994. Het kabinet heeft naar een telefoonverbod toegewerkt om die situatie in het geheel te voorkomen. Whatsappen, bellen en muziek opzoeken is niet meer toegestaan, handsfree bellen en navigeren is dat nog wel. Voorwaarde is wel dat fietsers zich nog bewust van het verkeer zijn, muziek zal dus niet te hard mogen staan.

Indien een telefoon toch wordt vastgehouden in het verkeer, dan kan er een boete worden opgelegd. Die boete is voor automobilisten 230 euro, maar gelukkig voor de fietsers betreft dit voor hen een bedrag van 95 euro. Deze nieuwe wet bewerkstelligt niet alleen dat er voor fietsers een telefoonverbod geldt, ook voor trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen geldt dit verbod.

De handhaving van deze regelgeving zal plaatsvinden aan de hand van het signaleren van zulks telefoongebruik. Bij fietsers zal er daarom ook een aanhouding moeten plaatsvinden, omdat er niet kan worden volstaan met het registeren van een kenteken. Volgens de Fietsersbond, de ANWB en andere belangengroepen in het wegverkeer is er wel degelijk draagvlak voor zulke regelgeving. Minister Van Nieuwenhuizen zei het als volgt: “Vroeger dacht je bij slingerende auto’s aan dronken bestuurders. Nu weet je dat iemand bezig is met zijn mobieltje. We denken dat we kunnen multitasken, maar we kunnen het niet.”