Leerplichtambtenaren op huisbezoek bij kwetsbare kinderen en drukte bij De Kindertelefoon

De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact op een groot aantal kinderen, en niet alleen omdat de scholen dicht zijn. Voor kwetsbare kinderen is het alsmaar thuiszitten erg zwaar en velen van hen ervaren sinds de invoering van de coronamaatregelen meer problemen in hun thuissituatie. Als gevolg hiervan staat De Kindertelefoon roodgloeiend en gaan leerplichtambtenaren sinds begin april jl. op huisbezoek bij kwetsbare kinderen.

Door Sophie Karatzas

De huisbezoeken zijn nodig om te garanderen dat er zicht blijft op kwetsbare kinderen, vertelt een woordvoerder van minister Slob (minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media). Onder ‘kwetsbare kinderen’ vallen kinderen die zich in een onveilige thuissituatie bevinden, maar ook kinderen die thuis niet geholpen worden bij het maken van hun huiswerk. Het precieze aantal is niet bekend, maar mogelijk zouden duizenden kinderen zich in één van deze situaties bevinden, aldus de woordvoerder.

Over de noodzaak voor de inzet van leerplichtambtenaren bij kwetsbare kinderen, meldt minister Slob het volgende: “we merken nu dat het soms moeilijk is om deze kinderen te bereiken. Daarom zullen we de leerplichtambtenaren nu gaan inzetten, niet om te beboeten, maar om met deurbezoeken contact te leggen en ervoor te zorgen dat voor die leerlingen goede opvang kan worden verzorgd.”

Omar Ramadan, de voorzitter van het college van bestuur van stichting Sophia Scholen, maakt zich bovendien grote zorgen over de schoolachterstand die kwetsbare kinderen dreigen op te lopen. “Wij zien zowel kinderen voor wie het thuis onveilig is, als kinderen die, hoewel het thuis wel veilig is, niet aan onderwijs toekomen omdat ouders hen daarin niet weten te ondersteunen,” aldus Ramadan.

De Kindertelefoon

Sinds het sluiten van de scholen op 16 maart jl., signaleert De Kindertelefoon een toename in het aantal telefoontjes van kinderen die thuis met problemen kampen. De Kindertelefoon voert sinds de invoering van de coronamaatregelen ongeveer 1.500 gesprekken per dag met kinderen die behoefte hebben aan een gesprek, terwijl De Kindertelefoon vóór de maatregelen ongeveer 1.000 gesprekken op een dag voerde.

Tijdens de gesprekken geven kinderen aan dat ze niet thuis willen zijn of vertellen ze over een ruzie die in de thuissituatie heeft plaatsgevonden. Er vinden echter ook gesprekken plaats waarin kinderen huiselijk geweld en seksueel misbruik signaleren. Verder bellen sommige kinderen De Kindertelefoon omdat ze zich vervelen, zich zorgen maken over hun grootouders of zich afvragen of verschillende schoolactiviteiten, zoals een schoolmusical of -kamp, nog doorgaan.

“De spanningen thuis lopen hard op en meer mensen zitten op elkaars lip. Kinderen gaan niet meer naar school of de sportvereniging en hun ouders zijn vanwege de coronamaatregelen ook meer thuis. Waar het al moeilijk was, wordt het niet beter. En dat is helaas terug te zien in onze cijfers”, vertelt Suzanne Pappot van De Kindertelefoon.