Lagerhuisdebat ‘Law and new materials’

Op 30 maart vond het jaarlijkse debat van BioArt Laboratories plaats in het Provinciehuis Den Bosch. BioArt moedigt talenten aan en faciliteert uitvindingen welke leiden tot nieuw biologisch materiaal. Het debat ging over wetgeving rondom nieuwe materialen en dan met name intellectuele eigendomsrechten zoals patent- of octrooirechten.

Door Bram de Jong

Voorafgaand aan het debat werd het publiek inhoudelijk voorgelicht over wat intellectuele eigendomsrechten inhouden en waarom deze er wel of niet zouden moeten zijn. De octrooiwetgeving werd er bijgehaald om het een en ander te duiden. Een gedeputeerde deed de inleiding en vertelde hoe belangrijk nieuwe uitvindingen op biologisch gebied zijn voor de economie.

Na de inleiding sprak een filosoof over patenten en zijn oudoom die uitvindingen zat te bedenken in zijn schuur. Een interessant verhaal. De debatleider lichtte vooraf toe hoe een Lagerhuis debat eraan toe gaat. Hij vertelde over de oorsprong en de gebruiken. Zo vertelde hij waarom het Lagerhuis altijd vol zit en de Tweede kamer niet; het Lagerhuis heeft slechts plek voor een derde van de volksvertegenwoordigers. Het lijkt dus altijd vol, terwijl twee derde niet aanwezig is.

De banken staan tegenover elkaar met twee armlengtes ruimte ertussen zodat het debat verbaal blijft. Tijdens het debat is het niet ongebruikelijk ‘boo’ te roepen als je het niet eens bent met de spreker. Als je het wel eens bent met de spreker dan stampt men op de grond en brult men ‘hear, hear’. Twee dingen die je in de Eerste of Tweede Kamer niet snel zal zien gebeuren.

Het was uiteraard de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van jouw gelijk. Degene die de meeste mensen had overgehaald kreeg een hoog gegist biertje en de tweede plek kreeg een laag gegist biertje. De stellingen waren goed en zetten je aan het denken. Verschillende stellingen zoals de volgende kwamen aan bod: Bio-kunstenaars mogen wettelijke grenzen overschrijden, er moet een ethische commissie komen voor kunstenaars die werken met levend materiaal en het moet mogelijk zijn om je bloed te verkopen op Marktplaats.

De meningen over deze stellingen waren zeer verdeeld onder het publiek. Bij iedere stelling was ongeveer de helft het eens en was de andere helft het oneens. Verschillende argumenten werden aangevoerd wat tot een enkele gedachteverandering leidde.

Volgend jaar is er weer een debat over een ander onderwerp. Wat mij betreft zeker een aanrader.