Lachgasverbod vanaf 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 wordt het lachgasverbod van kracht. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet. Dat betekent dat het dan onder andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te bezitten. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken.

Door Gracièla van Duinkerken

Volgens staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) leidt het recreatief gebruik van lachgas tot enorme gezondheidsrisico’s en is ook de veiligheid van niet-gebruikers in het geding: “We hebben al vaak genoeg berichten in het nieuws gezien dat er vreselijke ongelukken zijn gebeurd door weggebruikers die lachgas gebruikten“, aldus de staatssecretaris.

De wet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, maar de Raad van State had eerder nog twijfels. In juli verzocht de Raad van State om meer toelichting over waarom een combinatie van minder ingrijpende maatregelen, zoals preventie, voorlichting en monitoring, op dit moment niet genoeg is om het gebruik en aanbod van lachgas te beperken. Daarnaast vroeg de Raad van State zich af of het onderscheid tussen lachgasgebruik voor professionele doeleinden – wat nog wel toegestaan is – en recreatief lachgasgebruik duidelijk genoeg is en adviseerde om dit apart in een regeling bij wet meer af te bakenen.

Vanwege de grote risico’s van lachgasgebruik en de noodzaak van het verbod, acht het kabinet het belangrijk om het lachgasverbod zo snel mogelijk in werking te laten treden in plaats van te kijken naar minder ingrijpende maatregelen. Daarnaast is het kabinet van mening dat duidelijk omschreven is in welke gevallen het gebruik van lachgas wel en niet toegestaan is. Zo blijft lachgasgebruik voor medische en technische doeleinden nog wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen. Met betrokken partijen, zoals de horeca, fabrikanten en groothandelaren, zal de komende tijd bekeken worden wat de veranderingen per 1 januari 2023 concreet voor hen betekenen en hoe daarmee om te gaan.

Handhaving

De politie heeft laten weten blij te zijn met het aangekondigde lachgasverbod. Zo ziet politievakbond ACP het verbod als een extra handvat om te kunnen handhaven. Volgens minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) helpt het lachgasverbod de politie enorm in de handhaving: “Met het verbod wordt het lachgas bij je hebben – het bezit – op zich zelf al strafbaar. Hierdoor kan de politie eerder optreden. Nu is dat pas mogelijk op het moment dat iemand lachgas gebruikt en zorgt voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer. Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen.”