Lachgas; what’s in a name

Als het aan onze wetgever ligt, wordt het lastiger om aan lachgas te komen. Een onderzoek van het Trimbos-instituut heeft recentelijk aangetoond dat het gebruiken van lachgas gepaard gaat met ernstigere gevolgen dan dat men had verwacht.

Door Sam van den Akker

Zo schrijft het Trimbos-onderzoek dat het risico op verslaving wel degelijk aanwezig is bij de gebruikers, hoe klein dan ook. Verder beseffen de gebruikers, veelal feestende jongeren, de gevolgen niet op vatten deze de gevolgen erg licht op. Verder kan het gebruik van lachgas op langere termijn leiden tot concentratieproblemen, tintelingen, vermoeidheid en duizelingen.

Geen verkoop meer onder de 18 jaar
De minister van Medische Zorg, Bruno Bruins, wil ervoor zorgen dat lachgas binnenkort niet meer te koop is voor minderjarigen, naar analogie geredeneerd blijft het kopen van lachgas door meerderjarigen dan dus wel toegestaan. De vraag daarbij is wat er nu exact wordt opgelost door de verkoop te verbieden aan alleen minderjarigen, wellicht is het verstandiger om lachgas slechts voor professioneel gebruik toe te staan.

Zoals gezegd, is het gebruik van lachgas populair onder stappende jongeren: 53,5% van de jongeren heeft ooit wel eens lachgas gebruikt. Onderzoekers zien vooral een probleem bij 12 tot 14-jarigen die de partydrug gebruiken; die categorie ziet lachgas niet als een drug en erkent de risico’s niet.

Verbod lachgas opnemen in het strafrecht?
De minister kan ervoor kiezen om het gebruik van lachgas via het strafrecht te reguleren. Hij zou kunnen overwegen lachgas op te nemen in een van de lijsten die de Opiumwet heeft. Indien lachgas op de Opiumwet-lijst wordt gezet, is er een sterke prikkel om de partydrug niet meer te verkopen en gaat er tevens een signaal uit naar de samenleving, meer specifiek de lachgas-gebruikers.

Want ligt het wel zo voor de hand om lachgas te behandelen als alcohol? Dat mag men immers ook niet verkopen aan minderjarigen.