‘Laat rechters eigen bestuurders kiezen’

D66 en de SP pleiten voor het plan om rechters hun eigen bestuurders te laten kiezen. Nu is die rol nog weggelegd voor de Raad van de rechtspraak. Deze raadsleden worden weer benoemd door de minister van Justitie.

Uit een enquête, uitgevoerd onder de helft van de 2.497 rechters en raadsheren in Nederland, bleek dat zij een kloof voelen tussen hen en de gerechtsbestuurders. De Raad voor de rechtspraak wil om efficiëntie-redenen juist een verdere centralisering van macht bij de raad.

Ook willen de twee politieke partijen meer geld voor innovatie in de rechtspraak en pleiten ze voor een andere manier van financiering. Nu geldt het systeem van output-financiering, waarbij de Rechtspraak geld krijgt op basis van het aantal afgedane zaken.

Raad

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. Het orgaan bewaakt de kwaliteit van de rechtspraak, geeft advies aan de regering over nieuwe wetten, doet onderzoek, is mede-verantwoordelijk voor de internationale rechtsontwikkeling en bewaakt de financiering van rechtspraak.