Kwijtschelding waterschapsbelasting voor studenten?

Volgens de Algemene Waterschapspartij (AWP) zouden studenten kwijtschelding moeten krijgen voor de waterschapsbelasting. De wetgeving zou daarvoor aangepast moeten worden.

Door Bo Geurts

Studenten die een eigen adres hebben krijgen een aanslag, omdat studiefinanciering als inkomen wordt gezien en niet als schuld. Afhankelijk van het waterschap betalen studenten tussen de honderd en tweehonderd euro aan waterschapsbelasting.

Ron van Megen, voorzitter van de AWP, vindt het onterecht dat iemand met een bijstandsuitkering wel kwijtschelding krijgt, maar een student die leent niet. En daarom is een aanpassing van de wetgeving gewenst. Hiervoor is echter nodig dat een meerderheid van de waterschapsbesturen met de aanpassing instemt. Dit is moeilijk te bereiken, omdat de zetels van de besturen worden vooral beheerd door boeren en bedrijven en die hebben er geen belang bij om het systeem aan te passen, aldus van Megen. Wel kan de Tweede Kamer rechtstreeks voor de gewenste situatie worden benaderd.

Regelingen

In het huidige kwijtscheldingsbeleid zijn er regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Studenten kunnenĀ  een aparte aanvraag indienen of tegen de afwijzing in beroep gaan. Dit maakt het voor studenten echter niet makkelijker. De student kan volgens van Megen namelijk alleen een beroep op deze regelingen doen als hij kan aantonen dat het geld geheel geleend is van DUO. Alleen in dat geval komt de student in aanmerking voor kwijtschelding. Daarbij komt kijken dat studenten veelal moeite hebben met het schrijven van een bezwaar- en/of beroepschrift en dus afhaken om een beroep te doen op de uitzondering.

Om geen onderscheid te maken tussen verschillende doelgroepen is het dus van belang dat de politiek meer naar het belang van studenten gaat kijken.