Kweken van embryo’s binnenkort mogelijk?

Op 7 mei hebben de D66 en VVD een initiatiefwet gepresenteerd die het kweken van embryo’s voor onderzoek mogelijk maakt. Deze kwestie heeft in het verleden al vaker aandacht gehad, ook vragen wetenschappers al langer om deze wetswijziging. Door ethische bezwaren zijn er veel voor en tegenstanders.

Wetgeving

In Nederland is het kweken van embryo’s toegestaan om zwanger te worden (zoals voor een ivf-behandeling) en restembryo’s mogen gebruikt worden voor onderzoek. Het is nu nog verboden om embryo’s te kweken voor wetenschappelijke doeleinden. Dit staat in artikel 12 van de Embryowet. De Embryowet bevat regels over de zeggenschapsrechten over het gebruik van embryo´s voor andere doeleinden dan het bewerkstelligen van een zwangerschap. De wet is sinds 2002 niet gewijzigd.

Wereldwijd wordt er verschillend omgegaan met het kweken van embryo’s. Zo zijn in 2018 twee genetisch gemodificeerde baby’s op de wereld gezet door een Chinese arts. Chinese wetgeving bepaald dat dna van mensen mag worden aangepast, maar er mag geen embryo-onderzoek worden verricht dat niet in lijn is met ethische en morele principes.

Wetenschappers

Wetenschappers vragen al langer om verruiming van de Embryowet. Ze stellen dat er beter onderzoek kan worden uitgevoerd en bestaande behandelingen te verbeteren. Zo kan het ivf-traject succesvoller worden wanneer er meer onderzoek mogelijk is. Een op de drie ivf-behandelingen slaagt, door de beginfase van een embryo onder de loep te nemen kan dit mogelijk worden verbeterd. Echter is dit onderzoek nu niet mogelijk.

De Christelijke partijen in verschillende kabinetten hebben de wijziging eerder geblokkeerd. De fractievoorzitters van D66 en VVD werken nu samen om ervoor te zorgen dat het wel mogelijk wordt om onderzoeken uit te voeren. Ze stellen dat door de Embryowet te verruimen de kans op misbruik tegengehouden wordt.