KVK maakt afschermen bezoekadres op verzoek mogelijk

Ondernemers kunnen vanaf nu verzoeken hun bezoekadres in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) te laten afschermen als zij te maken hebben met (het risico op) bedreiging. Daarmee loopt de KVK vooruit op de wetgeving die vanaf 1 juli van kracht moet worden.

Door Gracièla van Duinkerken

Sinds 1 januari van dit jaar schermt de KVK standaard alle adressen af die zijn geregistreerd als het woonadres van een natuurlijke persoon. Dit heeft echter geen effect op adressen die zijn ingeschreven als het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon, ook niet als dat adres gelijk is aan het woonadres van de ondernemer. Veel zzp’ers werken vanuit huis en dat is dan hun bezoekadres. Bezoekadressen zijn nu nog wel openbaar in het handelsregister. Doordat woonadressen vrij simpel via het Handelsregister te achterhalen zijn, kunnen de privacy en veiligheid van ondernemers in het geding komen.

Om die reden schermt de KVK nu op verzoek een bezoekadres in het Handelsregister af als iemand bedreigd wordt of zich bedreigd voelt.  Hiervoor gelden verschillende regels, maar de KVK zegt daar coulant mee te zullen omgaan. Vroeger kon je zo’n verzoek wel indienen, maar werd dat alleen ingewilligd in uitzonderlijke situaties. Een ondernemer moest voorheen via een proces-verbaal aantonen dat hij of zij werd bedreigd. Volgens de woordvoerder van de KVK hoeft dat niet meer en wordt een adres direct afgeschermd na een verzoek, waarna met de ondernemer gekeken wordt naar een langetermijnoplossing.

Afscherming voor alle inschrijvingen

De mogelijkheid tot afscherming geldt voor bestaande en nieuwe inschrijvingen. “Het blijft belangrijk dat in het Handelsregister de belangen van privacy en rechtszekerheid in balans zijn, zodat er niet over een aantal jaren geconstateerd wordt dat ze te ver zijn doorgeslagen en te maken hebben met veel fraude. Een zorgvuldig wetgevingstraject is daarbij belangrijk, maar neemt niet weg dat het probleem snel opgelost moet worden, vandaar deze nieuwe werkwijze,” aldus de KVK. Eerder zei de woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens, Quinten Snijders, dat deze aanpassing nog niet ver genoeg gaat: “Als gegevens worden afgeschermd ná een bedreiging, ben je te laat.”

Nadat de nieuwe wet in werking treedt, zal de KVK de nu doorgevoerde afschermingen opnieuw bekijken en toetsen aan die regeling. “Als dit gevolgen voor je heeft nemen we contact met je op”, zo laat de organisatie weten.