Kritiek op het medische beroepsgeheim

Politievakbonden en nabestaanden zijn van mening dat medisch specialisten eerder aan de bel moeten trekken wanneer zij een vermoeden hebben van een misdrijf. Artsen vinden echter dat het recht van de patiënt zwaarder weegt.

Door Bibi Santpoort

Aanleiding voor de oplaaiende kritiek is de 27-jarige Thijs H., die wordt verdacht van het plegen van een driedubbele moord afgelopen mei. De kliniek waar hij verbleef had namelijk al wel een vermoeden dat Thijs H. betrokken zou zijn bij het misdrijf, maar sloeg aanvankelijk geen alarm door het medische beroepsgeheim.

Beroepsgeheim

Het medische beroepsgeheim houdt in dat je als arts moet zwijgen over alles wat men bij de uitoefening van het beroep over de patiënt te weten komt. Het is bedoeld om de samenleving te beschermen, iedereen heeft namelijk recht op vrije toegang tot zorg. Naast dat het beroepsgeheim een juridische regel is, codificeert het ook een ethische norm, die de vertrouwensrelatie met de arts beschermt. Echter is het beroepsgeheim niet absoluut. Medici kunnen het beroepsgeheim bijvoorbeeld doorbreken als de patiënt toestemming geeft of als de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of derden.

Kritiek

Politievakbonden, nabestaanden en enkele politici zijn van mening dat artsen eerder aan de bel moeten kunnen trekken wanneer zij vermoeden dat er sprake is van een misdrijf. Zij vinden dat het medische beroepsgeheim eerder geschonden mag worden als daarmee leed kan worden voorkomen. ‘Het is een moreel-ethische kwestie waarover gediscussieerd mag worden’, vindt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP.

Tegenover de politievakbonden en de nabestaanden staan de artsen, zij vinden dat het beroepsgeheim streng moet blijven. Er bestaat namelijk een gezondheidsrisico als het beroepsgeheim wordt ingeperkt. Criminelen, verslaafden en psychische patiënten zouden bijvoorbeeld de zorg kunnen vermijden uit angst voor represailles. De artsenfederatie KNMG is dan ook fel tegen een aanpassing van het beroepsgeheim. Zij menen dat patiënten de artsen volledig moeten kunnen vertrouwen.