Kratten, kortingen en minderjarigen: een hoop veranderingen door de Alcoholwet

Vanaf 1 juli 2021 zullen hoge kortingen op alcohol verleden tijd zijn. Volgens de nieuwe alcoholwet zijn prijsacties van meer dan 25% korting op alcohol verboden. Naast het verbieden van hoge kortingen, komen er onder andere strengere regels voor het doorgeven van alcohol aan minderjarigen.

Door Caspar Bottemanne

De huidige Drank- en Horecawet wordt per 1 juli 2021 aangepast naar de Alcoholwet. De Drank- en Horecawet bepaalt regels voor de verkoop en het aanbieden van alcoholische dranken. In de nieuwe wet zullen er verschillende bepalingen worden toegevoegd die de consumptie van alcohol moeten verminderen. De nieuwe regels richten zich vooral op het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren.

Hoge kortingen

De Alcoholwet verbiedt prijsacties van meer dan 25% op alcoholische dranken. Dit betekent dat je hoge stapelkortingen en ‘twee halen, een betalen’ niet meer in de supermarkt zal vinden. Voor de terras- caféganger heeft de regel geen effect, het verbod geldt namelijk enkel bij verkoop ter ‘gebruik elders dan ter plaatse’. De uitzondering voor de horeca betekent niet dat te hoge kortingen of acties door cafés niet aan banden kunnen worden gelegd. Gemeentes kunnen in sommige gevallen in hun APV opnemen dat bepaalde acties in de horeca niet zijn toegestaan. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zal toezicht houden en boetes uitschrijven indien er overtredingen worden geconstateerd. De boetes kunnen oplopen in de duizenden euro’s.

Strafbaarstelling doorgeven aan minderjarigen

In de memorie van toelichting bij de Alcoholwet geeft de regering aan dat een enorme groep jongeren alcohol krijgt van meerderjarigen, en dan vooral van hun ouders. In de nieuwe Alcoholwet wordt het strafbaar alcohol als volwassene door te geven aan een minderjarige indien dit gebeurt in de publieke ruimte. De volwassene kan een boete krijgen.

Verkoop op afstand

De regering ziet ook problemen bij het verkoop van alcohol op afstand. In beginsel zijn gemeentes verantwoordelijk voor het toezicht op de alcoholregels. Een probleem bij verkoop op afstand is dat de bezorger van het flesje wijn of kratje pils waarschijnlijk door veel verschillende gemeentes rijdt. De gemeentelijke toezichthouders kunnen zo niet effectief handhaven. Daarom zal de NVWA in de toekomst het toezicht op verkoop op afstand overnemen. Daarnaast zullen bedrijven effectieve werkwijzen moeten ontwikkelen waardoor verkoop van alcohol aan personen onder de achttien nog meer kansen krijgt.

Krattenmanie

Supermarkten verkopen in de weken voor 1 juli veel meer bier dan gewoonlijk. Een vriendengroep kocht in het Overijsselse Gramsbergen 490 kratten bier om zo duizenden euro’s te besparen. In samenhang met het huidige EK verwachten de supermarkten tot 1 juli nog een grotere vraag naar bier te moeten verwerken.