Krapte en fraude op de studentenwoningenmarkt

In de populaire studentensteden in Nederland heerst een grote krapte op de markt van studentenkamers. Deze krapte leidt tot hoge huurlasten en oplichterij. Met name internationale (uitwisselings)studenten worden hierdoor getroffen.

Door Kirsten Willms

Tweede Kamer lid Harry van de Molen heeft deze week Kamervragen gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse zaken en het Ministerie van onderwijs over het nijpend te kort van studentenwoningen. Aanleiding hiervoor was de oprichting van een tentenkamp in Groningen voor (internationale) studenten die geen woning hebben kunnen vinden. De studenten betalen 300 euro per maand om in het tentenkamp te kunnen verblijven. Bovendien heeft Rijksuniversiteit Groningen medewerkers opgeroepen om studenten in huis op te vangen.

Daarnaast zijn de huurprijzen van studentenkamers met 4.6 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld betaalt een student nu 403 euro per maand aan huisvestiging. Amsterdam is voor studenten de duurste stad om in te wonen: hier betaalt een student gemiddeld 571 euro per maand voor een studentenkamer. De meest betaalbare studentenwoning vind je in Enschede waar een studentenkamer gemiddeld 300 euro per maand kost.

De grote vraag naar studentenkamers maakt studenten kwetsbaar voor oplichterij. Het Erasmus Magazine heeft deze zomer undercover onderzoek gedaan naar hoe oplichters op de Rotterdamse studentenmarkt te werk gaan. In Facebookgroepen die bedoeld zijn voor studenten om een kamer te vinden of aan te bieden worden door oplichters nepadvertenties geplaatst. De studenten worden verzocht om een groot bedrag over te maken naar de oplichter nog voordat een bezichtiging heeft plaatsgevonden. Na het overmaken van het bedrag blijkt de aangeboden kamer of woning niet te bestaan.

Internationale studenten zijn het meest kwetsbaar voor deze vorm van oplichting, aangezien zij niet bekend zijn met de Nederlandse woningmarkt en lastiger aan een kamer komen. Deze studenten beschikking niet over een sociaal netwerk in Nederland en voor veel studentenhuizen komen slechts Nederlandstalige studenten in aanmerking voor een hospiteeravond. Tegelijkertijd is het percentage internationale studenten in Nederlandse universiteiten de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd.

Kamernet is een groot platform gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar onder andere studentenkamers. Door Kamernet zijn een aantal punten beschreven aan de hand waarvan een kameroplichter herkend kan worden. Deze punten en tips om oplichting te voorkomen vind je hier.