Kooksfabrieken Tata Steel onder verscherpt toezicht

Pexels, 21-06-2023, Tim Mossholder, https://www.pexels.com/nl-nl/foto/witte-cloud-rail-1708845/

Tata Steel is verplicht om maandelijks inzichtelijk te maken hoe het werkt aan verbetering. Het doel is om het aantal ‘ongewone voorvallen’ bij de kooksfabrieken omlaag te krijgen. Het afgelopen jaar is Tata Steel meermaals in het nieuws geweest. Zo heeft de Rechtbank Amsterdam twee boetes van in totaal 110.000 euro opgelegd, omdat milieuregels waren geschonden. 

De twee kooksfabrieken van Tata Steel staan per direct onder verscherpt toezicht. Dit meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op dinsdag 20 juni 2023. De aanscherping houdt in dat Tata Steel met een verbeteringsplan moet komen en dat het aantal overtredingen bij fabrieken moet afnemen. Als dit niet gebeurt volgen nieuwe maatregelen, zoals het opleggen van meer dwangsommen of het intrekken van vergunningen.

Het laatste jaar is sprake van veel meer ‘ongewone voorvallen’ dan eerder. Deze ongewone voorvallen zijn situaties die afwijken van de normale bedrijfsvoering (maar niet per definitie illegaal zijn), waarbij bijvoorbeeld schadelijke stofwolken vrij kunnen komen. Tata Steel is verplicht deze incidenten te melden en kreeg al eerder een waarschuwing wegens de stijging.

Milieuregels geschonden

In februari oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat het bedrijf milieuregels niet naleeft en legde twee boetes op van in totaal 110.000 euro. Het Openbaar Ministerie eiste een boete van 100.000 euro, met een extra voorwaardelijke boete van 50.000 euro.

Volgens het OM had het bedrijf vijf strafbare feiten gepleegd. In twee gevallen zou het bedrijf opzettelijk de omgevingsvergunning hebben overtreden. Hierbij was sprake van stofverspreiding en een keer van zwarte sneeuw door de verspreiding van kolengruis. Een andere zaak betrof het lozen van afvalwater zonder vergunning via het bedrijfsriool.

Aangifte: meetapparatuur onjuist afgesteld

Verder heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangifte gedaan tegen Tata Steel, omdat de stofmonitoren niet aan de wet zouden voldoen. De monitoren zijn een soort sensoren waarmee de concentraties in de uitlaatgassen van machines worden gemeten.

Volgens de omgevingsdienst is de meetapparatuur waar de concentraties en uitlaatgassen mee worden gemeten onjuist vastgesteld. Daardoor kan de omgevingsdienst niet vertrouwen op de resultaten. “Zonder juiste kalibratie van deze monitoren kunnen de meetgegevens niet gebruikt worden om te bepalen of Tata Steel aan de norm uit de vergunning voldoet”, aldus de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Bovendien heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een dwangsom van 160.000 euro opgelegd wegens het niet voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft de monitoren. Deze last onder dwangsom staat los van een mogelijke veroordeling op basis van het strafrecht.

“We willen sterke verbetering zien”

Als we teruggaan naar het verscherpte toezicht van de kooksfabrieken, blijkt dat er geen einddatum is. “Tata Steel moet er nu echt scheppen bovenop doen”, aldus een woordvoerder van de omgevingsdienst. “We hangen hier gaan einddatum aan. Op enig moment zullen we wel evalueren. In eerste instantie willen we sterke verbetering zien.”