Komt er een permanent vuurwerkverbod voor burgers?

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen het landelijk vuurwerkverbod permanent maken. Begin dit jaar dienden zij een wetsvoorstel in om al het vuurwerk afgestoken door burgers, behalve kindervuurwerk, te verbieden per volgende jaarwisseling.

Door Gracièla van Duinkerken

In 2020 werd al besloten vuurpijlen, knalvuurwerk en vuurwerk uit de zwaardere F3-categorie in de ban te doen, maar dat is voor GroenLinks en de Partij voor de Dieren niet genoeg. Als het aan deze partijen ligt mogen consumenten vanaf de eerstvolgende jaarwisseling alleen nog het allerlichtste vuurwerk afsteken, zoals sterretjes en knalerwtjes. Dit staat in een wetsvoorstel dat de partijen onlangs hebben ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is een internetconsultatie gestart voor het initiatiefwetsvoorstel voor een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten.

Klaver en Ouwehand zijn al enkele jaren bezig om een vuurwerkverbod voor particulieren af te dwingen, maar werden ingehaald door de coronacrisis. Om de zorg niet nog verder te belasten verbood het kabinet de afgelopen twee jaarwisselingen het afsteken van vuurwerk door consumenten. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zien nu liever dat er helemaal geen jaarwisseling meer komt waarin particulieren zelf vuurwerk afschieten.

Einde consumentenvuurwerk?

Volgens de Partij voor de Dieren wil een meerderheid van de Nederlanders af van consumentenvuurwerk, maar in de branche wordt daar sterk aan getwijfeld. Door het massaal negeren van het vuurwerkverbod hebben Nederlanders laten zien dat ze helemaal niet af willen van de vuurwerktraditie in ons land, zegt Leo Groeneveld, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Of het wetsvoorstel een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer is ook nog onzeker. Naast GroenLinks en de Partij voor de Dieren zelf zijn ook de PvdA, de SGP, DENK, 50PLUS en de ChristenUnie voor een verbod. De rechterflank in de Kamer is principieel tegen. Dit betekent dat ‘de strijd’ beslist zal worden door D66, CDA en de SP.