Kinderopvang moet niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren

Zoals in ons eerdere artikel te lezen is, heeft D66-kamerlid Rens Raemakers eerder aangekondigd een wetsvoorstel in te dienen waarmee het wettelijk mogelijk zou zijn voor kinderopvangcentra om niet-gevaccineerde kinderen te kunnen weigeren. Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend en afgelopen week bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer het voorstel steunt.

Door Gracièla van Duinkerken

Het voorstel van D66 geeft een kinderopvang de mogelijkheid om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. De gedachte achter het wetsvoorstel is dat ouders straks kunnen kiezen voor kinderdagverblijven waarvan ze zeker weten dat andere kinderen daar ook gevaccineerd zijn, “zodat je als ouders kunt zien waar je veilig je kind naar toe kunt brengen”, aldus Raemakers. Veel ouders willen daarover duidelijkheid als ze hun kind naar de opvang brengen.

Als de initiatiefwet aangenomen zou worden,  komen er twee soorten kinderopvangcentra: kinderopvangcentra met een ´deurbeleid´ en kinderopvangcentra zonder. Ouders die hun kinderen niet willen vaccineren zouden dan op zoek moeten gaan naar een kinderopvang zonder deurbeleid.

Wisselende reacties

VVD, CDA, GroenLinks en de PvdA steunen het D66-wetsvoorstel. VVD’er Sophie Hermans vindt de wet een goede eerste stap om ouders die zich zorgen maken meer zekerheid te geven dat hun kind veilig is op de opvang.  Het CDA vindt dat het voorstel meer duidelijkheid en keuzevrijheid geeft aan ouders en tevens zou het voorstel kunnen zorgen voor een hogere vaccinatiegraad. Daarnaast  wilt de partij dat het voorstel ook van toepassing wordt op gastoudergezinnen. Het CDA komt daarom nog met een amendement dat ook gastouders niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren.

Meerdere partijen, waaronder de VVD en de PvdA, geven aan nog een stap verder te willen gaan. Zij willen wettelijk regelen dat vaccinatie in de kinderopvang verplicht wordt, mocht de vaccinatiegraad in de toekomst onder een gevaarlijke ‘rode lijn’ zakken. Eerder kwam hierover al een advies naar buiten van de kabinetscommissie Vermeij. Die vindt dat de overheid een kritische lijn moet trekken waaronder de vaccinatiegraad onacceptabel wordt. Op dat moment komt eerst verplichte inenting in de kinderopvang in beeld en daarna zelfs een algehele vaccinatieplicht. Het kabinet neemt het advies over van de commissie-Vermeij: pas als de vaccinatiegraad in de toekomst onder een nog „nader in te stellen ondergrens” zakt (het ‘rode scenario’), gaat het kabinet regelen dat vaccinatie in de kinderopvang verplicht wordt.  Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft gezegd dat er vooralsnog genoeg andere mogelijkheden zijn om de vaccinatiegraad te verhogen dan een prikplicht. Hierbij kan men denken aan betere voorlichting voor twijfelende ouders.

Juridische helderheid

René Loman, woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang, zegt dat de kinderopvang op zich blij is met de wet. Zo schept de wet juridische helderheid. Tegelijk wil Loman ervoor waken dat de kinderopvang “speelbal van de politieke discussie over vaccinatie wordt”. Sharon Gesthuizen, voorzitter van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, is tevreden met het wetsvoorstel, alhoewel ze daar wel kanttekeningen bij heeft. Zo vindt zij onder meer dat de wet diep in de privacy tast en vraagt zij zich hardop af of het voldoende effectief is.  Ook het tegen-argument van ‘schijnveiligheid’ is meerdere malen de revue gepasseerd: kinderen kunnen immers ook buiten de kinderopvang besmet worden.

Ondanks een meerderheid in de Tweede Kamer voor het voorstel, is de discussie over het wel of niet mogen weigeren van niet-gevaccineerde kinderen nog lang niet afgelopen.