Kinderdagverblijven mogen niet-gevaccineerde kinderen weigeren

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van D66 om niet-gevaccineerde kinderen te mogen weigeren bij kinderdagverblijven. Kinderen die niet gevaccineerd mogen worden om gezondheidsredenen vallen niet onder deze wet en mogen dus ook niet geweigerd worden. Een aantal kinderdagverblijven weigert al ongevaccineerde kinderen, maar met het aannemen van de wet wordt dit een recht.

Door Bibi Santpoort

De afgelopen jaren neemt de vaccinatiegraad af omdat meer ouders besluiten hun kinderen niet te laten inenten. Op crèches en kinderdagverblijven kwamen hierdoor meer uitbraken van bijvoorbeeld mazelen, omdat kinderen niet het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond) kregen.

Wetsvoorstel

Al eerder kwam D66 met het wetsvoorstel om kinderdagverblijven het recht te geven ongevaccineerde kinderen te weigeren. Toen waren er echter nog bepaalde dingen die veranderd moesten worden voordat de meerderheid van de Tweede Kamer voor zou stemmen.

Zo werd in eerste instantie geen uitzondering gemaakt voor kinderen die om bepaalde gezondheidsredenen geen vaccinatie krijgen (bijvoorbeeld een allergie). Maar nu D66 het initiële wetsvoorstel heeft aangepast, is het toch door de meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Naast D66 stemden ook VVD, PvdA, GroenLinks, PVV, 50PLUS, de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en twee eenmansfracties voor.

Toch is een aantal artsen kritisch over het voorstel, omdat zij bang zijn dat nu alle ongevaccineerde kinderen bij elkaar op kinderdagverblijven komen. D66 heeft mede hierom beloofd dat de wet na twee jaar geëvalueerd wordt om ongewenste situaties te elimineren.

Vaccinatieplicht

Inenten is niet verplicht, maar als genoeg mensen ingeënt zijn, is de kans op besmetting bijna nul. De vaccinatiegraad ligt dan heel hoog. Omdat de laatste jaren meer ouders besluiten hun kinderen niet in te laten enten, daalt de vaccinatiegraad. In oktober liet het kabinet hierom weten na te denken over een vaccinatieplicht wanneer de vaccinatiegraad verder zou dalen. Maar afgelopen jaar vielen de cijfers mee en steeg de vaccinatiegraad tegen mazelen toch nog van 92,9% naar rond de 94%. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert een vaccinatiegraad van 95%, dan is de kans op besmettingen bijna nihil.