Italiaans hof: kinderen krijgen voortaan de achternaam van beide ouders

Het Constitutioneel Hof van Italië heeft besloten dat kinderen voortaan de achternaam van beide ouders krijgen. Voorheen gold de regel dat het kind standaard de achternaam van de vader kreeg. Volgens het Hof is dit ‘discriminerend en schadelijk voor de identiteit van het kind’.

Begin van uitspraak

De zaak werd vorig jaar aangespannen door een stel uit Potenza, stad in het zuiden van Italië. Het stel heeft drie kinderen waarvan twee de achternaam van moeder hebben en de derde automatisch van de vader. In eerste instantie werd de klacht door de rechtbank ontoelaatbaar verklaard, echter na een hoger beroep belandde de zaak bij het Constitutioneel Hof in Rome. Vijftien rechters oordeelde dat beide ouders het eens moeten zijn met de naam van een kind aangezien dit een ‘fundamenteel element van de persoonlijke identiteit’ is. Daarom is het volgens het Hof ongrondwettelijk om een kind automatisch de naam van de vader toe te kennen. Het Hof verwijst in haar uitspraak naar artikel 8 (recht op een gezinsleven) en 14 (verbod op discriminatie).

Directe gelding

De nieuwe bepaling van het Hof betreffende dubbele achternamen is in beginsel direct geldig. Het Italiaanse parlement heeft nu de taak om de aspecten van het besluit verder uit te werken. Elena Bonetti, minister van familie en gelijke kansen, noemde de uitspraak historisch. In de krant Corriere della Sera zegt ze: “Eindelijk wordt in overeenstemming met de grondwet bepaald dat in het familierecht de man niet meer boven de vrouw mag worden gesteld”.

Situatie in Nederland

Italië loopt voor op Nederland, in Nederland krijgen kinderen nog automatisch de achternaam van de vader. Eind 2021 diende Sander Dekker, toenmalig minister van Rechtsbescherming, een wetsvoorstel in om dubbele achternamen in Nederland mogelijk te maken.