Kan Nashvilleverklaring leiden tot vervolging?

De afgelopen dagen stonden in het teken van de ophef rondom de zogenaamde ‘Nashvilleverklaring’. Hierin spreken honderden Nederlandse orthodoxe protestanten over traditionele opvattingen van geslacht en seksuele voorkeur. Homoseksuelen en transgenders zouden niet in dat plaatje passen. Het Openbaar Ministerie liet maandag weten te onderzoeken of de verklaring strafbaar is. 

De originele Nashvilleverklaring is opgesteld door het grootste verbond van protestanten in de Verenigde staten, de Southern Baptist Convention (SBC). Het zes pagina tellende document werd vorig jaar gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de SBC. Begin dit jaar werd de Nederlandse vertaling in ons land gepubliceerd.

Onder meer hoogleraar Willem van Vlastuin (Theologie & Spiritualiteit) en theologiedocent Pieter de Vries, beiden verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam, ondertekenden het document. De universiteit nam gelijk afstand van de Nashvilleverklaring door maandag de regenboogvlag te hijsen op de campus. ‘Het is hun goed recht om hun eigen mening te verkondigen’, zei woordvoerder Wessel Agterhof tegen AT5. ‘Het staat echter heel ver af van hoe wij als VU denken en zijn. Het is heel onprettig.’ De Vries kan verder rekenen op een pittig gesprek met de universiteit: hij vergeleek de genderdiscussie met de nazi-ideologie.

Ook SGP-voorzitter Kees van der Staaij zette zijn handtekening onder de handtekening, iets wat hem op veel kritiek kwam te staan.

Wat staat er in de verklaring?

De Nashvilleverklaring, die bestaat uit veertien artikelen, stelt dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbintenis tussen man en vrouw (artikel 1). Ook wordt met de zinsnede “de genade Gods stelt een volgeling van Jezus in staat om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is” gesuggereerd dat genezing van homoseksuele gevoelens mogelijk is (artikel 12). Verder stelt de verklaring dat het in strijd is met “Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit” (artikel 7).

Wat zeggen juristen?

Het Openbaar Ministerie liet maandag weten te onderzoeken of de verklaring strafbaar is. Juristen schatten deze kans verschillend in.

De Groningse hoogleraar recht en religie Fokko Oldenhuis denkt dat het Openbaar Ministerie niet snel een strafzaak zal beginnen tegen de opstellers van de Nashvilleverklaring. Wel kan de burgerlijke rechter de tekst van artikel 7 en 12 volgens hem onzorgvuldig noemen. ‘Een rechter zal bij zijn afweging rekening houden met het gegeven dat er reformatorische homo’s zijn die, nu hun onwaardigheid zo scherp wordt neergezet, zich van het leven zouden kunnen beroven omdat de kerk waarvan ze lid zijn ook zegt dat je geen homo mag zijn,’ zegt hij tegen het Reformatisch Dagblad.

Jurist dr. Matthijs de Blois acht de kans heel klein dat de civiele rechter de opstellers van de verklaring terugfluit. ‘We hebben in Nederland vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Het lijkt mij heel vergaand dat de rechter delen van de verklaring verbiedt,’ meldt hij in hetzelfde artikel.

Rechtenstudent Tahrim Ramdjan schreef in Het Parool een opinie over zaak. Door de Nashvilleverklaring te tekenen hebben SGP-voorzitter Kees van der Staaij en SGP-senator Diederik van Dijk hun taak als volksvertegenwoordiger grof verzaakt, betoogt hij daarin.

De ombudsman van de gemeente Den Haag, Peter Heskes, raadt in Trouw iedereen die zich gediscrimineerd voelt aan om daarvan melding te doen bij een van de anti-discriminatiebureaus in Nederland.