Kabinet wil kinderkoop strafbaar stellen

In een door de ministerraad goedgekeurd wetsvoorstel staat dat kinderkoop (commercieel draagmoederschap) strafbaar wordt gesteld. Dit om kinderen en draagmoeders te beschermen.

Door Bo Geurts

Met het wetsvoorstel wil het kabinet voorkomen dat iemand wordt overgehaald om draagmoeder te worden én om te voorkomen dat draagmoeders oneigenlijk worden beïnvloed een kind af te staan. Deze beslissing moet namelijk altijd vrijwillig zijn. Een zorgvuldige procedure die bescherming biedt aan het kind, de draagmoeder en toekomstige ouders én de strafbaarstelling van kinderkoop is hier dan ook voor nodig.

In het kort houdt het wetsvoorstel in dat een wensouder strafbaar is als hij of zij een vrouw met een gift, belofte of dienst probeert over te halen draagmoeder te worden, terwijl dat voordeel geen vergoeding is voor redelijke kosten die direct samenhangen met het draagmoederschap. Dit geldt ook in het geval het gaat om het overhalen een kind af te staan. Voorbeelden die het kabinet noemt zijn: de toezegging om een schuld af te betalen of een woning te kopen. Ook is het strafbaar als de draagmoeder voordeel vraagt om draagmoeder te zijn of haar kind af te staan. Verder kunnen Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan kinderkoop, in Nederland worden vervolgd. Het overtreden van de wet kan een gevangenisstraf van maximaal één jaar tot gevolg hebben.

Juridisch ouderschap

In het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming, waar het verbod op kinderkoop deel van uitmaakt, staat dat het juridische ouderschap bij de wensouders terecht komt. Momenteel is dat automatisch de moeder waaruit het kind geboren is. Hierdoor is de bescherming van het kind des te belangrijker, zo ook volgens kinderombudsman Margrite Kalverboer.  Zij geeft aan dat door het ontbreken van een wettelijke regeling over de strafbaarstelling van kinderkoop, het wettelijk systeem wordt omzeild. Het kind heeft namelijk het recht zijn of haar biologische ouders te leren kennen. Met het wetsvoorstel wordt voorkomen dat niet duidelijk is wie de biologische ouders zijn.

Naast bovengenoemd wetsvoorstel is een voorstel in consultatie over het verlof rond de geboorte van kinderen uit draagmoederschap. De Wet arbeid en zorg (Wazo) wordt hiervoor aangepast. Ook dit voorstel wordt onderdeel van het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming dat al eerder in consultatie ging. 

Iedereen kan tot 17 juli 2020 reageren op het concept wetsvoorstel strafbaarstelling kinderkoop én op het concept wetsvoorstel over het verlof rond de geboorte van kinderen uit draagmoederschap.