Kabinet wil fouten voorkomen rond verlof zware gewelds- en zedendelinquenten

Met een aantal maatregelen wil het kabinet in de toekomst fouten voorkomen rond de toekenning van verlof voor zware gewelds- en zedendelinquenten. “We moeten laten zien dat we leren van gemaakte fouten en dat we voortgang boeken op de aangekondigde maatregelen”, aldus Minister Dekker (Minister voor Rechtsbescherming).

Door Rose-Marie Mühren

Het wordt verplicht om persoonsgegevens van gevangenen te delen met de reclassering of de forensische kliniek. In de zaak rond Michael P., de man die veroordeeld is voor het verkrachten en doden van Anne Faber, was door de gevangenis in Vught namelijk niet alle relevante informatie overgedragen aan zijn behandelaars. Dit kwam mede doordat P. daar geen toestemming voor had gegeven, zo blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). De kliniek die P. behandelde, was daardoor niet op de hoogte van zijn gewelddadige verleden en zijn eerdere veroordeling.

Minister Dekker wil er met het kabinetsbesluit voor zorgen dat het onmogelijk wordt om gevangenen zonder informatie-uitwisseling verlof te verlenen. Sinds maart dit jaar worden veroordeelden van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven al niet meer toegelaten tot het reclasseringstraject of de forensische kliniek zonder een analyse van het delict en de risico’s die verlof voor de samenleving kan opleveren.

Dekker wil verder dat er vaker tbs wordt opgelegd, ook als verdachten niet mee willen werken aan een psychologisch onderzoek. Wanneer een verdachte weigert mee te werken, is het moeilijker om de geestelijke toestand van de verdachte vast te stellen en te bepalen of een verdachte behandeling nodig heeft. Door deze weigeraars op een speciale afdeling van het Pieter Baan Centrum te observeren, wordt de kans op een diagnose groter, aldus Dekker. Tot slot wil de minister dat medische gegevens van een verdachte kunnen worden opgevraagd, zodat vaker tbs kan worden opgelegd.