Kabinet wil euthanasie voor ernstige zieke kinderen tussen 1-12 jaar toestaan

Het kabinet wil actieve levensbeëindiging voor ernstige zieke kinderen tussen de één en twaalf jaar toestaan. Dat stelde minister Hugo de Jonge onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Vanuit de zorg, ouders en politiek klinkt de roep om een wettelijke regeling voor deze groep kinderen. Op dit moment is het voor medici niet toegestaan euthanasie toe te passen voor ernstige zieke één- tot twaalfjarigen.

Door Caspar Bottemanne

Het is een verschrikkelijk scenario dat voor artsen, ouders en politiek moeilijke vragen oproept. Elk jaar zijn er tientallen ernstig zieke kinderen in ons land voor wie geen geschikte behandeling bestaat. Sommige van deze kinderen zijn zo ziek dat zelfs palliatieve zorg geen uitkomst meer kan bieden. Deze kinderen zien een leven van uitzichtloos lijden tegemoet, waarvoor de medische zorg geen oplossing heeft. In sommige gevallen zien ouders en artsen dat er nog maar één optie overblijft: het laten sterven van het kind.

Levensbeëindiging

Nederland staat in de wereld bekend om haar relatief progressieve euthanasiewetgeving. Echter zijn euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland nog steeds strafbaar gesteld in artikel 293 lid 1 en 294 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht. De wet kent wel enkele gevallen waarin euthanasie en hulp bij zelfdoding is toegestaan. Artikel 293 lid 2 Wetboek van Strafrecht stelt dat een arts onder bepaalde voorwaarden euthanasie mag begaan. Deze bepaling verwijst onder andere naar de Wet toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding. Als de arts aan de wettelijke voorwaarden voldoet, is de euthanasie niet strafbaar.

Voor mensen met een ernstige medische aandoening is het in Nederland mogelijk euthanasie te vragen aan de arts. Dit geldt ook voor ernstig zieke pasgeboren tot één jaar oud en voor kinderen vanaf twaalf jaar. Voor één bepaalde categorie mist er een regeling, dat zijn ernstig zieke kinderen van één tot twaalf jaar oud.

Gat in wetgeving

Uit de conclusie van een onderzoeksgroep van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde blijkt dat de huidige wetgeving artsen geen juridische basis geeft om euthanasie toe te passen bij één- tot twaalfjarigen. Voor pasgeborenen en kinderen van twaalf tot zestien jaar bestaat wetgeving die artsen zekerheid geeft dat een zorgvuldig gepleegde euthanasie niet strafbaar is. Voor de groep 1-12 jarigen bestaat er geen juridische basis voor euthanasie. Minister De Jonge wil op korte termijn wetgeving aanpassen zodat artsen zich kunnen beroepen op een strafuitsluitingsgrond in het geval de arts zorgvuldig handelt en de situatie van het kind ernstig genoeg is.

In de politiek bestaat veel verdeeldheid over het plan van de minister. Zo stelt de fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, dat zijn partij principieel tegen wetgeving is die het doden op verzoek mogelijk maakt. Euthanasiewetgeving is al jaren een moeilijk onderwerp in de politiek vanwege de vele verschillende opvattingen over medische en ethische kwesties.