Kabinet stelt verbod op zwaarste consumentenvuurwerk in

Met ingang van de jaarwisseling 2020-2021 is het zwaarste consumentenvuurwerk verboden. Daartoe heeft het kabinet tijdens een ministerraad besloten. Het gaat om vuurwerk in de zogeheten derde categorie, zoals honderdduizendklappers en Chinese rollen. Het meeste consumentenvuurwerk valt onder de tweede categorie en zal dus gewoon toegestaan blijven. 

Door Kirsten Rolloos

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en de Nationale Politie pleiten al langer voor een totaalverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Volgens deze organisaties vallen er jaarlijks te veel slachtoffers en is de handhaving voor hulpdiensten ingrijpend. Binnen de coalitie is nu onder maatschappelijke druk een compromis gesloten tussen voor- en tegenstanders van een totaalverbod. De zwaarste categorie consumentenvuurwerk, de zogeheten F3-categorie, zal vanaf de jaarwisseling 2020-2021 niet meer gebruikt mogen worden. Onder deze categorie vallen onder meer Chinese rollen en ratelbanden.

Een algeheel verbod op knalvuurwerk vindt het kabinet te ver gaan. Volgens premier Rutte wil het kabinet “ruimte laten voor tradities, die voor heel veel mensen heel belangrijk zijn”. Rutte denkt dat de maatregelen die nu worden genomen een goede balans vormen. Er wordt bijvoorbeeld duidelijker geregeld dat gemeenten zelf een plaatselijk vuurwerkverbod mogen instellen.  Ook wil het kabinet dat geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling harder wordt bestraft, zodat mensen niet meer kunnen wegkomen met alleen een taakstraf.

Zowel de branche als de politie hebben teleurgesteld gereageerd op de genomen maatregelen. De voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland noemt het besluit om enkel vuurwerk die onder de F3-categorie vallen te verbieden onbegrijpelijk. Volgens hem vormt de categorie die nu verboden wordt minder dan een half procent van de totale collectie consumentenvuurwerk, en niet eens het gevaarlijkste deel. De Nationale Politie heeft laten weten het verbod teleurstellend en de maatregelen onvoldoende te vinden. Het is maar zeer de vraag of deze voorgestelde maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan een veiliger verloop van de jaarwisseling voor zowel het publiek als de hulpverleners die tijdens de jaarwisseling aan het werk zijn, aldus de politie.

Volgens Haagse bronnen zijn aanvullende maatregelen op termijn niet uitgesloten, mocht blijken dat het deelverbod de komende jaarwisselingen geen daling in het aantal incidenten laat zien. Rutte heeft echter laten weten dat dit kabinet vooralsnog geen plannen heeft om verder te gaan dan een deelverbod op consumentenvuurwerk.