Kabinet neemt extra maatregelen tegen kansspelverslaving

Het kabinet gaat door middel van een wetsvoorstel extra maatregelen nemen om kansspelverslaving te voorkomen. Op dit moment is er geen regeling op online kansspelen. Daarnaast is de grens tussen games en online kansspelen vager geworden. Met de maatregelen zal ook er ook strenger toezicht gehouden worden op vergunningshouders om te zorgen dat zij hun verplichtingen nakomen.

Door Liza Ovsyanko

Het wetsvoorstel dat er nu ligt bevat een pakket aan maatregelen dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en best practices uit binnen- en buitenland. De focus ligt vooral op het voorkomen van verslaving.

Het idee is om kansspelen en games strikter van elkaar te gaan scheiden. Een tijd terug schreven we over de zogenaamde lootboxen, die door het kabinet ook werden gekwalificeerd als kansspelen. Doordat veel jongeren games spelen neemt het risico toe op deelname aan kansspelen. Om deze reden wil het kabinet een scherper onderscheid aanvoeren tussen games en kansspelen. Kansspelproducten dienen volgens het wetsvoorstel eerst te worden onderworpen aan een risicoanalyse op verslaving. Daarbij worden de wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen door middel van games beperkt.

Tot slot zal er strenger toezicht gehouden worden op vergunningshouders. Daarnaast kunnen vergunningshouders die niet gevestigd zijn in de EU/EER alleen een vergunning krijgen als zij een nevenvestiging hebben in Nederland. De afstand verkleinen tussen vergunningshouders en het Nederlandse vergunningsstelsel zal zorgen voor een effectievere samenwerking, zo is het idee.

Met de nieuwe maatregelen zal het kansspelregime worden gemoderniseerd en zullen gebruikers meer bescherming genieten.

Lees ook RvS Schaarse vergunningverlening