Kabinet: kinderen moeten achternamen van beide ouders kunnen krijgen

Aanstaande ouders moeten er in de toekomst voor kunnen kiezen hun kind(eren) een dubbele achternaam te geven. Sander Dekker, de demissionair minister voor Rechtsbescherming, heeft een wetsvoorstel ingediend om dit mogelijk te maken.

Een baby krijgt bij de geboorte volgens de huidige regels één achternaam, die van de vader of die van de moeder. Ouders mogen zelf kiezen welke achternaam zij hun eerste kind willen geven. Hiermee staat vervolgens ook vast welke achternaam alle volgende kinderen krijgen. Meestal kiezen ouders voor de achternaam van de vader: zo droeg in 2019 minder dan tien procent van de kinderen de achternaam van de moeder. Dat moest anders, vond Laura Kraak. Zij startte een petitie om de politiek ervan te overtuigen dat kinderen ook de achternamen van beide ouders zouden moeten kunnen krijgen. “Als je voor alle twee kunt kiezen, dan is het gelijkwaardiger”, aldus Laura.

De petitie werd duizenden keren ondertekend en leidde drie jaar geleden tot een motie van D66, die door een meerderheid in de Tweede Kamer werd ondersteund. D66 wees er in de motie op dat het in veel Europese landen (waaronder België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje) al mogelijk was een dubbele achternaam te krijgen. Sander Dekker wilde er toen echter nog niet aan, omdat hij vond dat er geen urgente problemen waren en de ambtelijke capaciteit beperkt was.

Wetsvoorstel

Inmiddels is Dekker toch overtuigd. “Eén op de drie mensen staat positief tegenover de mogelijkheid om kinderen de namen van beide ouders mee te geven. Die optie willen we ouders geven”, aldus Dekker. Een dubbele achternaam brengt volgens hem de verbondenheid met beide ouders beter tot uitdrukking. Daarnaast zou een dubbele achternaam beter aansluiten bij mensen die in een ander land een andere achternaam hebben.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen ouders ervoor kiezen hun kinderen maximaal twee namen als achternaam te geven. De volgorde van de namen mogen ze zelf bepalen, al moeten ze er wel rekening mee houden dat de uiteindelijke achternaam zonder koppelteken wordt geschreven. Mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, kunnen hun achternaam als één naam zien. Geadopteerde kinderen hebben ook baat bij het wetsvoorstel. Zij zouden, naast hun geboortenaam, de achternaam van (één van) de adoptieouders kunnen aannemen.

Het wetsvoorstel zou op de lange termijn overigens wel gekke situaties kunnen opleveren. Zo zou iemand met een dubbele achternaam kinderen kunnen krijgen met iemand die ook een dubbele achternaam heeft. Zij zouden voor hun kinderen dan (theoretisch gezien) kunnen kiezen uit maar liefst tien verschillende achternamen. Hiermee is in het wetsvoorstel rekening gehouden. Ouders die allebei een dubbele achternaam hebben, zouden ook maximaal twee namen als achternaam aan hun kinderen mogen doorgeven. Anders worden de achternamen op den duur wel heel lang.