Kabinet gaat geweld tegen hulpverleners strenger aanpakken

Ministers Dekker en Grapperhaus zijn van mening dat mensen met een publieke taak meer bescherming verdienen. Daarom hebben zij een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat iemand die geweld pleegt tegen mensen die een publieke taak uitvoeren altijd de cel in moet. Mensen die geweld gebruiken tegen politieagenten of hulpverleners komen er straks dus niet meer vanaf met alleen een taakstraf.

Door Kirsten Rolloos

Het kabinet wil geweld tegen mensen met een publieke functie strenger aanpakken en daar past geen taakstraf bij, zo vinden ministers Sander Dekker en Ferd Grapperhaus. Mensen met zo’n publieke taak steken immers elke dag hun nek uit. Zij handhaven de orde, werken onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood en soms acuut levensbedreigende situaties. Het werk van mensen met een publieke taak vereist juist handelend optreden, waardoor zij vaak niet de mogelijkheid hebben een stap terug te doen en zichzelf in veiligheid te brengen. De ministers hebben dan ook een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor een uitgebreider taakstrafverbod.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen daders van geweld tegen hulpverleners altijd een celstraf moeten uitzitten. Het taakstrafverbod ziet niet alleen op geweld en agressie tegen politiemensen, brandweer of opsporingsambtenaren, maar ook tegen medewerkers in de zorg of gevangenissen.

Momenteel bestaat er al een taakstrafverbod als het gaat om ernstige zeden- en geweldmisdrijven.