Kabinet gaat experimenteren met legale wietteelt

In Nederland geldt het zogenaamde gedoogbeleid. Coffeeshops kunnen wiet en hasj verkopen en daar niet strafrechtelijk voor worden gevolgd, maar het is niet toegestaan om softdrugs te produceren of te verhandelen. Er is een voortdurend debat over de legalisering van wietteelt. Legale wiet komt er nu wel aan: het kabinet gaat experimenteren met wiet met de Wet uniform experiment gesloten coffeeshop-keten.

Door Liza Ovsyanko

Het idee van de ‘experimenteerwet’ is dat er een landelijke voorlichtingscampagne komt over de risico’s van wietgebruik, samen met de introductie van legale wiet. De regering wil namelijk voorkomen dat het experiment cannabisgebruik normaliseert. Telers van de legale wiet worden geworven via een openbare aanbesteding en mogen alleen hennep telen. De kwaliteit en samenstelling staat in het wetsvoorstel. De klanten van coffeeshops waar de legale wiet wordt verkocht zullen actief worden gewezen op de risico’s van het gebruik.

De wiet gaat verkocht worden in zes tot tien gemeenten, verspreid over heel Nederland. Als de Eerste Kamer het voorstel heeft aangekomen, gaat het experiment van start voor een tijd van vijf jaar en twee maanden. Eerst zal er een voorbereidingsfase komen, waarna er vier jaar legaal hennep wordt geteeld en dan zal een afbouwfase van maximaal zes maanden volgen. Dan zal de situatie worden hersteld als deze voor het experiment was. Hierna zal een evaluatieverslag worden opgesteld.