Juridisch getouwtrek zorgt voor onduidelijke vaccinatiecijfers

Door juridisch gedoe tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en softwarebedrijven is de vaccinatieregistratie tot op heden incompleet. Naar schatting missen er nog ruim 750.000 vaccinaties in het centrale registratiesysteem. Dit heeft enkele vervelende gevolgen. 

Door Jessie van Meerkerk

De ontbrekende gegevens in het centrale systeem zijn het resultaat van een lang juridisch conflict tussen het RIVM enerzijds en de softwareleveranciers anderzijds, zo meldt Trouw. Het RIVM wilde aanvankelijk dat elke vaccinatie automatisch zou worden geregistreerd. Dit zou betekenen dat mensen die een prik hebben gekregen geen toestemming kunnen geven of weigeren voor het delen van hun persoonsgegevens.  De softwarebedrijven die zich bezighielden met de registratie en de CoronaCheck-app waren het hier echter niet mee eens. Zij waren – net als de Autoriteit Persoonsgegevens – van mening dat dit faliekant in strijd was met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens zouden zo gemakkelijk kunnen worden herleid. Daarnaast is het wettelijk verplicht om mensen de keuze te geven om hun gegevens te delen.

Uiteindelijk is besloten om mensen de mogelijkheid te geven om toestemming te verlenen voor het delen van hun persoonsgegevens. Van de mensen die geen toestemming geven worden alleen onherleidbare gegevens toegezonden aan het RIVM. De procesinformatieverstrekking kwam echter pas in mei redelijk op gang, terwijl er toen al miljoenen prikken waren gezet. Het gaat bij de ontbrekende gegevens veelal om vaccinaties die zijn gezet bij huisartsen of in verpleeghuizen en waarbij mensen geen toestemming hadden gegeven. Deze prikken zijn dus niet allemaal opgenomen in het centrale registratiesysteem.

Gevolgen

Het ontbreken van deze vaccinaties in de registratie heeft een aantal vervelende gevolgen. Zo is het voor het Outbreak Management Team (OMT) lastiger om te adviseren over eventuele maatregelen. Het OMT moet nu immers uitspraken doen op basis van onvolledige cijfers. Zeker gezien de oplopende besmettingscijfers is dat een nare situatie. Daarnaast heeft een klein deel van de bevolking geen QR-code kunnen aanmaken in de CoronaCheck-app van de overheid. Deze groep kan dus niet zonder meer naar locaties gaan waar het “groene vinkje” verplicht is. Desalniettemin kan de huisarts of de zorginstelling bij wie de prik is gehaald ook handmatig een vaccinatiebewijs verstrekken. Zodoende kunnen de mensen van wie de registratie ontbreekt toch op vakantie.

Het RIVM is momenteel druk bezig om de ongeregistreerde prikken in het systeem te krijgen. Vooralsnog is het onduidelijk wanneer de registratie weer helemaal op orde zal zijn.