Jongerenrechtbank: “Jongeren worden onderschat”

Een interessant experiment van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland: jongerenrechtbanken die in actie komen bij kleine vergrijpen, het gebeurt sinds januari 2015 op drie Amsterdamse scholen.

Afbeelding: Jon Premosch / BuzzFeed

Hierbij treedt een vaste groep bovenbouwleerlingen in wisselende samenstelling op als aanklager, advocaat of rechter. De uitspraak die de rechters doen, is daarbij bindend. Ouders moeten toestemming geven om de zaak door de jongerenrechtbank te laten behandelen.

Het concept is overgewaaid uit Amerika (“Youth”- of “Teencourts”), waar het al sinds 2011 succesvol is en er inmiddels ruim 1.000 van deze jongerenrechtbanken zijn. De drie deelnemende scholen in Amsterdam zijn sinds januari 2015 bezig met het experiment, dat goed blijkt te bevallen. “Het gaat om kleine zaken tussen jongeren of gebeurtenissen op school die normaal gesproken zouden kunnen belanden in het strafrechtelijke circuit; denk aan diefstal, heling, vernieling of eenvoudige mishandeling.” Bij de organisatie van het project zijn naast leerlingen en docenten ook rechters, griffiers, officieren van justitie, politiemensen, advocaten en drie projectleiders betrokken.

De deelnemende leerlingen die als aanklager, advocaat of rechter optreden, krijgen voorafgaand aan de zittingen verschillende trainingen, bestaande uit zes dagdelen van drie uur.

Zie voor meer informatie dit artikel van de Volkskrant en deze editie van het Rechtspraak magazine, p. 8-11.