Jongeren krijgen een waarschuwing voor het frauderen met ID-bewijzen

Gemeenten in de regio Den Bosch gaan jongeren waarschuwen voor identiteitsfraude. Jongeren krijgen een brief van hun gemeente over identiteitsfraude. Vooral in de horeca wordt veel gebruik gemaakt van valse identiteitskaarten. Ook lenen jongeren ID-kaarten van oudere tieners. Op identiteitsfraude staat een forse straf.

Door Winand Kuiper

Jeugdigen tussen de zestien en 22 jaar die woonachtig zijn in onder meer Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel krijgen binnenkort een brief op de mat. In deze brief worden de jongeren gewaarschuwd voor identiteitsfraude. Een identiteitsbewijs of persoonsbewijs mag niet worden misbruikt of aangepast. De burgemeester van Vught, Roderick van de Mortel, laat via het Algemeen Dagblad weten dat het in zijn gemeenten gaat om zo’n drieduizend jongeren die een waarschuwing ontvangen. Vooral in de horeca wordt er gefraudeerd met identiteitskaarten en andere bewijzen.

Volgens de burgemeester gebruiken steeds meer jongeren van zestien en zeventien jaar ID-kaarten en persoonsbewijzen van oudere vrienden of familieleden om drank te kopen of een (18+) café binnen te geraken. Jongeren die in Vught tegen de lamp zijn gelopen gaan voorlichting geven aan hun klasgenoten, zo laat burgemeester Van de Mortel verder weten. Over twee maanden gaat Vught over tot handhaven, in plaats van waarschuwen. Ook de gemeenten Meijerstad, Haaren, Sint-Michielsgestel, Heusden en Boxtel gaan na de waarschuwing strenger optreden tegen identiteitsfraude.

Eerlijk over je ID

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de campagne ‘Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee’ begonnen. Deze campagne heeft tot doel om  tachtig procent van alle Nederlandse jongeren in de leeftijd van zestien tot 22 jaar bewust te maken van het feit dat zij identiteitsfraude plegen als zij een ID-kaart lenen of uitlenen. Ook moet de campagne de jeugd bijbrengen dat identiteitsfraude ernstige consequenties kan hebben. De boodschap van de campagne moet de jongeren bereiken via influencers op social media en door interactieve filmpjes op Youtube.

Straffen

De straffen voor identiteitsfraude worden geregeld in artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht en zijn fors. Jongeren die zich schuldig maken aan identiteitsfraude, kunnen bijvoorbeeld het paspoort maar liefst twee jaar kwijt zijn. Dit betekent dat de je twee jaar lang niet kunt reizen. Dit besef is bij velen nog niet ingedaald. Burgemeesters horen het persoonsbewijs twee jaar in te trekken en een aantekening in de dader zijn of haar Verklaring Omtrent Gedrag te maken. Met een aantekening in je VOG wordt het lastiger om een baan te krijgen. Daarnaast staat er een boete van 370 euro op.