Jonge influencers: hobby of kinderarbeid?

Het demissionaire kabinet wil een meldpunt opzetten voor kinderarbeid door jonge influencers. Middels dit meldpunt en de bevindingen van een onderzoek wil het kabinet strengere normen en regels opstellen.

Door Jessie van Meerkerk

Het aantal kinderen dat te zien is in Youtube- of Instagramfilmpjes met het hele gezin om zo reclame te maken voor een bepaald product is volgens RTLNieuws in de afgelopen jaren verdrievoudigd. Critici betogen echter steeds vaker dat dit soort praktijken feitelijk kinderarbeid is. Het kabinet wil daarom een meldpunt opzetten om de problemen in kaart te brengen. Zodoende kan er scherpere wetgeving worden opgesteld.

Huidige wetgeving

De huidige wetgeving bepaalt dat kinderen tot dertien jaar in beginsel niet mogen werken. Hiervoor gelden wel enkele uitzonderingen, waaronder werk voor televisie, film en theater. Kinderen tussen zeven en dertien jaar mogen in die categorie hoogstens drie dagen per week werken.  Voor kinderen tot zeven jaar is de wetgeving strenger; zij mogen minimaal twee en maximaal vier uur per dag werken. Dit mag hoogstens zes dagen per jaar.

Het probleem met jonge influencers is echter dat het op een grijs gebied zit tussen hobby en arbeid. Veel ouders menen namelijk dat de kinderen het juist leuk vinden om in de video’s te verschijnen. Het feit dat ze hier (veel) geld mee verdienen is dan een bijkomstigheid. Critici betogen echter dat er vanaf een bepaald aantal uur wel degelijk sprake is van kinderarbeid. De kinderen worden zo in feite ingezet als ‘verdienmodel’. Ook mentaal kan het erg belastend zijn voor het kind. Hoog tijd voor strengere wetgeving dus, aldus critici.

Frankrijk

Frankrijk heeft als voorloper in 2020 de wetgeving omtrent kinderarbeid al aangepast. Jonge influencers zijn hier gelijkgesteld aan jonge acteurs en modellen. Hiervoor geldt dat zij zich dienen in te schrijven in een agentschap. Daarnaast gaat het verdiende geld naar een speciale bankrekening waar het kind pas aan kan komen als het zestien jaar is. Op die manier wordt voorkomen dat de kinderen als verdienmodel worden gezien. Ook geeft de Franse wetgeving de mogelijkheid om alle digitale gegevens te wissen, mocht het kind toch spijt hebben van zijn activiteiten als influencer.