Je kamer onderverhuren, mag dat?

Woon je op kamers en ga je stagelopen in het buitenland, een jaartje de wereld rond reizen of woon je tijdens de zomervakantie thuis bij je ouders? Wil je je geliefde kamertje niet kwijt, maar vind je het zonde om huur te betalen als je voor lange tijd geen gebruik maakt van de kamer? Dan is het de perfecte oplossing om je kamer onder te verhuren.

Door Marieke Braad

Toestemming
Indien je voor bijvoorbeeld zes maanden stage gaat lopen in het buitenland en je kamer behoudt, betaal je huur voor je kamer terwijl je deze niet gebruikt. Dit is weggegooid geld. Veel studenten verhuren daarom hun kamer tijdelijk aan een ander persoon. Het onderverhuren van je kamer is toegestaan, mits de verhuurder hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien je dus je kamer onderverhuurt en dit niet met de verhuurder hebt besproken en dus geen schriftelijke toestemming hebt gekregen, is er sprake van illegale onderverhuur. Dit wordt gekwalificeerd als wanprestatie op grond van artikel 74 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het gevolg hiervan kan zijn dat de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst vordert en je je kamer dus kwijt kan raken. Ook kan de verhuurder een vergoeding vorderen van de geleden schade. Let dus goed op dat je een contract opstelt waarin is vastgelegd dat je jouw kamer voor de periode van een x aantal maanden onderverhuurt en zorg dat dit contract is ondertekend door je verhuurder. Anders zit je bij een mogelijke procedure zonder bewijs en kan je je kamer kwijtraken.

Huurbescherming
Als onderhuurder heb je wel recht op huurbescherming. Je kunt niet zomaar uit de kamer worden gezet en de huur kan niet zomaar opgezegd worden. Wel kan je als onderhuurder uit de kamer worden gezet, indien de huurovereenkomst van de daadwerkelijke huurder definitief eindigt. Je hebt dan geen recht meer op de onderverhuurde kamer.

Kijk wel uit, want bij een sociale huurwoning is onderverhuren niet toegestaan!