Invoering coronawet uitgesteld

De tijdelijke coronawet zou per 1 juli ingaan, maar dat loopt anders. Minister De Jonge van Volksgezondheid maakte vrijdag bekend dat er toch nog verder aan de wet moet worden gesleuteld.

De intrede van de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 vindt nu waarschijnlijk plaats in september. De wet gaat dan naar verwachting een half jaar gelden, met de mogelijkheid tot verlenging. In de tijdelijke coronawet staan allerlei maatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden en mondkapjes dragen op bepaalde plekken of onder bepaalde omstandigheden. Over de exacte inhoud wil het kabinet nog niet veel mededelen.

Kritiek

Van diverse kanten kwam de afgelopen weken al behoorlijk wat kritiek op de wet. Onder meer de Raad van State uitte diens ongenoegen. Het advies is nog niet openbaar, maar diverse media melden dat de raad vraagtekens zet bij de manier waarop in de wet de democratische controle van de coronamaatregelen is geregeld. De Raad voor de rechtspraak reageerde tevens kritisch. Volgens dit orgaan is nog te onduidelijk wat de tijdelijke coronawet voor gevolgen heeft voor de grondrechten van burgers.

Lees ook: Wetswijzigingen per 1 juli 2020

Ook de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft bedenkingen. Zo maakt de NOvA zich zorgen over de zorgvuldigheid en de kwaliteit van de wetgeving. Dit komt mede omdat het kabinet zo’n vaart zet achter de wet. Daarnaast kunnen de inperkingen van grondrechten en vrijheden van burgers volgens de beroepsorganisatie ook prima via noodverordeningen worden geregeld. Verder is de NOvA niet gerust op het gemak waarmee de coronawet kan worden verlengd. Ten slotte zijn de regels nog te onduidelijk, wat handhaving en het opleggen van sancties bij het overtreden van maatregelen bemoeilijkt.

Vervolg

De wet moet nog worden goedgekeurd door zowel de Eerste als Tweede Kamer. Dat zou tijdens het zomerreces moeten gaan gebeuren. Tot die tijd gelden de noodverordeningen.

Vind je de coronawet een interessant onderwerp voor je scriptie? Meer over het formuleren van een geschikte onderzoeksvraag, vinden van goede bronnen en schrijven van een briljante conclusie leer je tijdens onze online scriptiecursus!