‘In crisistijd kan een Skype-testament uitkomst bieden’

De specialistenvereniging van erfrechtnotarissen EPN wil dat er zo snel mogelijk een noodwet komt voor crisissituaties. Deze noodwet moet het mogelijk maken dat testamenten op afstand opgemaakt en ondertekend kunnen worden. Nu is fysieke aanwezigheid vereist, maar door het coronavirus is dit vaak niet mogelijk.

Door Winand Kuiper

Momenteel gaat de wet ervan uit dat iemand alleen een testament kan opmaken als hij of zij persoonlijk aanwezig is bij de notaris. De reden hiervoor is dat de notaris gehouden is om de identiteit en de handelingsbekwaamheid van de betrokkenen te controleren. Is het testament niet in bijzijn van een notaris ondertekend, dan is het in principe niet rechtsgeldig.

Overigens bevat de wet wel de mogelijkheid om bij hoge uitzondering gebruik te maken van digitale en audiovisuele middelen. In het dossier moet de notaris dan goed verantwoorden waarom deze middelen zijn gebruikt.

Noodwet

De EPN vindt de huidige wetgeving niet passend voor de problemen die het coronavirus veroorzaakt. Veel mensen willen in deze tijd een testament opmaken, maar kunnen niet fysiek aanwezig zijn. Het gaat hierbij vooral om mensen in verpleeghuizen en ziekenhuizen of mensen die in thuisisolatie zitten.

De EPN denkt dat applicaties, zoals Skype, een uitkomst kunnen bieden voor dit probleem. Daarom wil de EPN dat de wetgever met een noodwet komt om het opmaken van een testament via Skype toe te staan.

Steun

De Vereniging Erfrecht Advocaten en een aantal hoogleraren steunen de oproep van de EPN. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt dat de wet meer mogelijkheden moet bieden voor notarissen om audiovisuele en digitale middelen te gebruiken, zodat coronapatiënten in quarantaine een testament kunnen laten maken. Naast het steunen van de oproep laat het KNB weten de notarissen die in moeilijkheden komen doordat zij nu al cliënten helpen met het opmaken van een testament op afstand, volledig te steunen.

Vooruitlopend op de noodwet zal de EPN een protocol maken dat notarissen kunnen volgen bij het opmaken van een noodtestament.