Huurkorting voor horecazaken tijdens de lockdown?

Een mogelijk baanbrekende uitspraak van de rechtbank Den Haag. De rechtbank heeft namelijk onlangs bepaald dat twee horecazaken in Den Haag tijdens de lockdown nog maar de helft van de huur hoeven te betalen. Dit is de eerste bodemprocedure over huurvermindering.

Door Gracièla van Duinkerken

De zaak was aangespannen door een particuliere belegger die in Den Haag twee panden verhuurt aan cafébazen. Hij had de twee Haagse cafébazen voor de rechter gedaagd en eiste dat zij uit hun pand werden gezet vanwege achterstallige huurbetalingen. De huurders voerden aan dat zij niet konden betalen vanwege omzetverlies door de coronacrisis.

Aantasting huurgenot en onvoorziene omstandigheden

De rechtbank heeft bepaald dat de horecaondernemers korting op de huur krijgen en baseert zich in zijn uitspraak op artikel 7:204 lid 2 BW, waar het gaat om het zogenaamde huurgenot. Het komt erop neer dat de huurder geen voordeel heeft van het gebruik van zijn pand als gevolg van de crisis. Dat het gehuurde pand nog wel gebruikt kan worden voor afhaal- en bezorgdiensten doet hier volgens de rechter niets aan af.

De rechter vond het in dit geval op zijn plaats om in te grijpen in het contract, omdat het hier gaat om onvoorziene omstandigheden zoals bepaald in artikel 6:258 BW. Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat partijen bij het sluiten van het huurcontract rekening hebben gehouden met een gezondheidscrisis van deze omvang waardoor het gehuurde voor langere tijd niet kan worden gebruikt of waarbij het overeengekomen gebruik wordt belemmerd.

Balans

In het vonnis wordt benoemd dat vanzelfsprekend geen van beide partijen een verwijt kan worden gemaakt aan het ontstaan van deze onvoorziene omstandigheden. Hierdoor ligt het in beginsel voor de hand om het financiële nadeel dat daarvan het gevolg is tussen partijen te verdelen. Hierbij is maatwerk geleverd en naar de specifieke omstandigheden van het geval gekeken. De rechter heeft heel gedetailleerd onderzocht hoeveel omzet en verlies er precies is geleden en wanneer.  Daarbij is ook bekeken welke compensaties via de overheid zijn binnengehaald. Op basis daarvan kwam de rechter tot een huurkorting van 50% tijdens de lockdown en een korting van 25% op de huur voor de periode waarin de horeca wel open mocht maar verplicht om 22.00 uur moest sluiten.

Andere horecaondernemers

Verschillende horecazaken hebben al gelijk gekregen bij de rechter in een kort geding, maar dit keer betreft het een bodemprocedure en weegt het oordeel van de rechter juridisch zwaarder. De uitspraak zou daarom perspectief kunnen bieden voor andere horecaondernemers en winkeliers. Met dit vonnis in de hand kunnen zij mogelijk beter onderhandelen met hun pandeigenaar over eventuele huurkorting.

Overige jurisprudentie en juridische artikelen met betrekking tot het coronavirus zijn hier te vinden.