Werkgevers en aansprakelijkheid; een korte beschouwing

Op 19 augustus 2017 werd er op het terrein van het festival Lowlands een 39-jarige man uit Woudrichem levenloos aangetroffen. Medisch personeel heeft nog getracht de man te redden, maar die poging mocht niet baten. De politie heeft aangegeven dat zij niet uitgaan van een misdrijf, maar wat er wel is gebeurd, is nog onduidelijk.

Door Sam van den Akker

Wat als de man overleden zou zijn als gevolg van arbeidsomstandigheden? Allereerst kijken we dan naar artikel 7:658 lid 2 BW, dat de werkgeversaansprakelijkheid behelst.

We publiceerden eerder al verschillende uitwerkingen van uitspraken omtrent artikel 7:658 lid 2 BW. Deze zijn hier terug te vinden.

De werkgever heeft heeft volgens dat artikel een positieve verplichting op zich rusten om de arbeidsomstandigheden veilig te maken en te houden zodat zijn werknemers veilig zijn. Doet hij dat niet, dan is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade.

Een belangrijke begrenzing is “in de uitoefening van zijn werk”, dat inhoudt dat de werknemer schade moet oplopen terwijl hij aan het werk is. De bewijslast ligt bij de werknemer. Hieraan mogen echter geen zware eisen gesteld worden. Verdere begrenzingen zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid handelt dan zal er geen aansprakelijkheid bestaan tegenover de werknemer. Hiervan is niet snel sprake. Zie in dat verband Hoge Raad Pollemans/Hoondert waar de Hoge Raad de volgende maatstaf van bewuste roekeloosheid hanteert: ‘het is vereist dat werknemer zich tijdens verrichten van zijn onmiddellijk aan ongeval voorafgaande gedraging van roekeloze karakter van die gedraging bewust was.’

Een laatste optie om van aansprakelijkheid te komen om als werkgever aan te tonen dat hij de zorgplicht heeft nageleefd. Indien artikel 7:658 BW geen succes oplevert, kan eventueel een beroep op artikel 7:611 BW worden gedaan. De vergoeding zal wel lager liggen omdat het gestoeld is op goed werkgeverschap. 7:611 BW geldt ook voor verkeersongevallen met- en door werknemers, Hoge Raad TNT/Wijenberg geeft hierover uitsluitsel.

Onze eerdere uitwerkingen van uitspraken en nieuwsberichten omtrent artikel 7:611 BW zijn hier terug te vinden.