Hoogte collegegeld blijft stijgen

Het wettelijk collegegeld stijgt in collegejaar 2019-2020 naar 2.078 euro, zo is te lezen in artikel 9 van de vandaag gepubliceerde Staatscourant. Komend collegejaar is dat 2.060 euro en afgelopen september moesten studenten 2.006 euro neerleggen. Daarmee blijft de hoogte van het collegegeld stijgen.

Voormalig minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) introduceerde in 2007 een stapsgewijze verhoging van het collegegeld, waarmee de salarissen van docenten konden worden verhoogd. De piek lag in 2014: in september van dat jaar ging het collegegeld met 71 euro omhoog. De verhoging in 2019-2020 is dan weer historisch laag te noemen, het gaat daarbij om een stijging van ‘slechts’ achttien euro.

Ondanks de vaststelling van het collegegeld blijft het daadwerkelijke bedrag voor de toekomstige student nog even onzeker. Eerstejaars studenten betalen, indien de Eerste Kamer op tijd instemt met het wetsvoorstel van de huidige minister van Onderwijs, Ingrid Engelshoven, namelijk vanaf komend collegejaar slechts de helft van het wettelijke collegegeld.

De afgelopen jaren zag de stijging van het collegegeld er zo uit:

Collegejaar Collegegeld (in euro’s) Verhoging (in euro’s)
2011-2012 1.713 41
2012-2013 1.771 58
2013-2014 1.835 64
2014-2015 1.906 71
2015-2016 1.951 45
2016-2017 1.984 33
2017-2018 2.006 22
2018-2019 2.060 54
2019-2020 2.078 18
(bron: HOP)