Honderden gebruikte werklozen ziek door het verven van treinen

Het leek zo’n doelmatig initiatief van tRom, een re-integratiebureau van de gemeente Tilburg, om ruim 580 werklozen met een bijstandsuitkering weer te laten wennen aan het verrichten van arbeid. De werklozen gingen vanaf 2004 tot en met 2011 aan de slag om vijftien treinen voor het spoorwegmuseum in Utrecht op te knappen. Begin mei blijkt dat bij het verven van deze oude treinstellen waarschijnlijk chroom 6 werd gebruikt.

Door Julia Verschoor

In principe is het werken met chroom 6 niet heel erg, maar wel als dit op een bepaalde manier geschuurd en verwijderd wordt. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Tilburg een onafhankelijk informatiepunt ingeroepen om veelvoorkomende vragen te kunnen beantwoorden. In deze lijst staat onder andere dat de gemeente niet op de hoogte was dat er chroom 6 in de verflagen zat. Kan een werknemer dan wel zijn – mogelijk toekomstige – letselschade verhalen?

Volgens art. 7:658 BW behoort de werkgever de werknemer te beschermen tegen gevaar. Lid 2 bepaalt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in zijn werk oploopt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen. Dit soort bewijsproblematiek omtrent werkgeversaansprakelijkheid zie je ook veel terug bij werknemers die blootgesteld worden aan asbest waarbij meerdere factoren kunnen hebben meegespeeld voor het oplopen van de letselschade (proportionele aansprakelijkheid). Een voorbeeld hiervan is het al eerder uitgewerkte arrest Nefalit/ Karamus. In de lijn van de rechtspraak zie je dat werkgevers op de hoogte moeten zijn van de producten/stoffen waarmee zij werken en aansprakelijkheid niet zomaar afgewend kan worden. Natuurlijk zal het causaal verband wel vastgesteld moeten worden.

Toen deze problematiek voor het eerst aan het licht kwam, beloofde het Ministerie van Defensie dat elke werknemer veilig zou moeten werken met verf. Dit blijkt nu dus weer niet het geval te zijn. Naar aanleiding hiervan is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opgericht. De gemeente Tilburg heeft besloten om zich hier ook bij aan te sluiten.

Inmiddels hebben bijna 900 (oud)werknemers van Defensie zich gemeld met klachten en naar aanleiding hiervan heeft Defensie een speciale regeling voor uitkering van een schadevergoeding opgezet. Letselschade-expert Yme Drost gelooft dat een dergelijke regeling ook in Tilburg toegepast zou kunnen worden: “De gemeente Tilburg is ook een overheidsinstantie. Het gaat hier om dezelfde stof en ook om een grote groep mensen, dus kan ik me voorstellen dat ze in Tilburg hier best voor openstaan.”

Er zal eerst gewacht moeten worden wat er precies uit het onderzoek voortkomt voordat er een letselschadeclaim ingediend wordt. Volgens Yme Drost is het nu nog ‘te vroeg’.