Hogeschool Utrecht ook in hoger beroep aansprakelijk voor studievertraging

Deze week bepaalde het gerechtshof in Arnhem dat de Hogeschool Utrecht aansprakelijk is voor de opgelopen studievertraging van de studenten van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening. Hiermee blijft het eerdere vonnis van 2 maart 2016 van de rechtbank in stand. 

Door Julia Verschoor

In 2016 schreven wij in dit nieuwsbericht al het een en ander over studievertraging, waaronder ook het succesvol aansprakelijk stellen van de Hogeschool Utrecht voor de opgelopen studievertraging van vijf studenten van de opleiding Medische Hulpverlening.

De Hogeschool Utrecht biedt sinds het studiejaar 2010-2011 de opleiding Medische Hulpverlening aan. Hierbij worden de studenten opgeleid tot ambulancemedewerkers, anesthesiemedewerkers en zij kunnen tevens werken op de spoedeisende hulp. Tijdens de opleiding moet de student een aantal verplichte stages verrichten.

Volgens de studenten hebben zij studievertraging opgelopen, omdat zij de stages niet tijdig konden uitvoeren. Daarnaast liepen zij vertraging op in het vinden van een baan die aansluit op de opleiding. Deze vertragingen zijn volgens de studenten het gevolg van het ontbreken van een BIG-registratie voor het beroep van medisch hulpverlener. De rechter gaat hierin mee; het hof is van oordeel dat de Hogeschool Utrecht zich bij aanvang van de opleiding in 2010 zich had moeten realiseren dat de inzet van afgestudeerden in de praktijk tot problemen kon leiden vanwege de eisen die de Wet BIG stelt.

Bepaalde medische handelingen (de zgn. ‘voorbehouden handelingen’) mogen namelijk op grond van de Wet BIG enkel zelfstandig worden uitgeoefend door bepaalde beroepsgroepen, zoals artsen en verpleegkundigen. Alhoewel Medische Hulpverlening studenten ook worden opgeleid tot het zelfstandig verrichten van bepaalde medische handelingen, was het hen tot 1 mei 2017 niet toegestaan deze handelingen te verrichten. Volgens het hof moest hiermee rekening gehouden worden, aangezien hierdoor het medische werkveld zich terughoudend zou opstellen bij het aanbieden van stageplaatsen en het openstellen van vacatures aan studenten van de Bachelor Medische Hulpverlening.

Bovenstaande geldt ook voor studenten die geen studievertraging hebben opgelopen, maar vanwege het ontbreken van de BIG-registratie geen baan konden vinden.

De voormalige vijf studenten eisten een schadevergoeding, variërend van ruim achtduizend tot bijna dertigduizend euro. De rechtbank gaat de omvang van de schadevergoeding nog beoordelen. Daarnaast beraadt de Hogeschool Utrecht zich op vervolgstappen. Wordt vervolgd dus.

Het volledige arrest van het hof lees je hier.