Hoe werkt Nederland?

Op 3 september is een nieuwe campagne gestart, namelijk ‘Hoe Werkt Nederland?’. Dit is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken. Bij deze campagne gaan drie zogenaamde ‘werkbezoekers’ met een oude auto langs bij werkgevers en werknemers om te bekijken hoe zij omgaan met de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Door Bram de Jong

Gezien de invoering van de nieuwe wet Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is dit een zeer relevant onderzoek. Na de veranderingen in de ketenregeling en de nieuwe ontslagvergoeding in de vorm van een transitievergoeding, is het nog niet duidelijk wat de invloed daarvan is op de positie van werkgevers en met name op die van werknemers.

Los van de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de WWZ, hebben economische en technologische ontwikkelingen ook een grote invloed op de arbeidsmarkt. Al deze ontwikkelingen maken het zeer interessant om te onderzoeken wat de positie van werkgevers en werknemers op dit moment is en of deze positie gunstig is, of juist niet en dus (weer) een verandering behoeft.

De campagne duurt twaalf werkweken. In deze periode worden regelmatig updates gegeven via de website http://www.hoewerktnederland.nl/ en door middel van posts op de Facebookpagina ‘Hoe werkt Nederland?’. Wat mij betreft zeker de moeite waard om in de gaten te houden, gezien alle wijzigingen op de arbeidsmarkt sinds de invoering van de WWZ.