Hoe komt een zzp’er/ondernemer in het coronatijdperk aan inkomen?

Hoe houden we ondernemingen overeind in deze uitzonderlijke tijden? Dat is een van de vragen die de afgelopen dagen/weken veelvuldig werden gesteld. Opdrachten van zzp’ers worden afgezegd en deze groep komt al snel zonder inkomen te zitten.

Door Lisanne Wigboldus

De NOS berichtte onlangs dat de door de coronacrisis getroffen zelfstandige een beroep kan doen op een bijstandspotje voor zelfstandigen. Dit is een inkomensaanvulling op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Ook het Besluit borgstelling MKB-kredieten biedt mogelijk uitkomst in deze onzekere situatie. Het kabinet kwam op 17 maart jl. met nieuwe maatregelen voor zzp’ers/ondernemers.

Het pakket van het kabinet bevat een aantal belangrijke maatregelen die hieronder uiteen worden gezet. Voor het volledige overzicht kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.

1. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (hierna: Bbz) moet zelfstandigen uit de bijstandswet houden. Daarom kunnen zelfstandigen op grond van de Bbz een tijdelijke uitkering ontvangen. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Deze aanvullende uitkering hoeft niet terug te worden betaald. In de oude regels omtrent de Bbz werd het inkomen van de partner meegerekend alsook het vermogen. Zodoende zouden waarschijnlijk veel zzp’ers geen beroep op de Bbz kunnen doen. Ook zou het ongeveer dertien weken duren voordat een aanvraag wordt goedgekeurd.

In de nieuwe/tijdelijke maatregelen is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Zzp’ers hoeven dan niet eerst in te teren op hun spaargeld en kunnen dus ook een uitkering krijgen als hun partner wel werk heeft. Ook is in deze tijdelijke regeling een vorm van een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk tegen een verlaagd rentepercentage. Tevens wordt voor een versnelde procedure gezorgd (maximaal 4 weken). Tot slot behoort in de aanvraagtermijn ook een voorschot tot de mogelijkheden.

In samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en socialezekerheidsorganisatie Divosa wordt de regeling nader uitgewerkt en op korte termijn ingevoerd.

2. Het Besluit borgstelling MKB-kredieten

Wel heeft de overheid al een versnelde openstelling van de BMKB-regeling beloofd. Deze is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Als een onderneming onvoldoende zekerheden heeft om een krediet aan te vragen bij de bank, kan de Staat garant staan voor deze onderneming. Bedrijven met maximaal 250 werknemers kunnen hier een beroep op doen, evenals zelfstandigen met een vrij beroep.

De BMKB wordt in omvang verhoogd van 50% naar 75%. Waarschijnlijk wordt deze nog verder verruimd en zal deze ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkrediet met een looptijd tot 2 jaar.

3. Versoepeling uitstel betaling belasting

Zzp’ers kunnen een uitstel van betaling van belastingen aanvragen. Dit betekent dat de Belastingdienst de invordering dan direct stopt. Deze uitstelmogelijkheid geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Ook worden de belastingrente en de invorderingsrente verlaagd naar 0,01%.

4. Compensatieregeling

De compensatieregeling (noodloket) houdt in dat de sectoren die het hardst worden getroffen, zoals horecagelegenheden en schoonheidssalons, gecompenseerd worden. Het verlies van inkomsten in de tijd dat het coronavirus nog actief is, kan namelijk moeilijk ingehaald worden. Het loket biedt een eenmalige vaste tegemoetkoming van 4000 euro voor een periode van 3 maanden. Dit is een gift. De compensatieregeling wordt op dit moment uitgewerkt en aan de Europese Commissie voorgelegd.

Uit de opsomming hierboven en nog een aantal aanvullende maatregelen die te lezen zijn op de website van de Rijksoverheid blijkt dat het kabinet het bedrijfsleven te hulp schiet met een steunpakket dat zzp’ers/ondernemers door de coronacrisis heen moet helpen. Het kabinet heeft nog een aantal vragen beantwoord op de website van de Rijksoverheid omtrent de extra aanvullende maatregelen.