Groot risico op criminaliteit in de Nederlandse bloemensector

De Nederlandse bloemenbranche wordt, ondanks jarenlange aanwijzingen voor criminele activiteiten, nog altijd misbruikt door criminelen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gemeenten, bloemenveiling Royal FloraHolland en de branchevereniging van bloemenhandelaren.

De onderzoekers constateren onder meer dat de bloemensector een gesloten wereld is en dat verdachte zaken daarom bijna nooit bij de overheid worden gemeld. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat bloemenhandelaren hun terreinen vaak slecht beveiligen en dat, door het economische belang om bloemen snel te kunnen verhandelen, nauwelijks sprake is van controle en toezicht, waardoor criminelen vrijwel ongestoord hun gang kunnen gaan.

Allerlei soorten criminaliteit

Criminelen gebruiken de bloemenhandel voor het plegen van allerlei strafbare feiten. Zo gaat er in de bloemensector veel contant geld om, wat criminelen de kans biedt hun misdaadgeld wit te wassen. Daarnaast wordt er veelvuldig gefraudeerd, maken malafide uitzendbureaus zich schuldig aan arbeidsuitbuiting en worden bloementransporten gebruikt om grote partijen wapens, sigaretten en vuurwerk Nederland binnen te smokkelen.

Het grootste risico voor de bloemensector zit echter in de drugshandel. Verschillende soorten drugs, waaronder cocaïne en speed, worden verstopt in bloemen en naar Nederland gesmokkeld. Vervolgens worden de drugs via zelden gecontroleerde ‘pendeldiensten’ naar de rest van Europa doorgevoerd. Criminelen ronselen voor deze pendeldiensten chauffeurs bij transportondernemingen en zetten vervolgens zelf bloemenhandeltjes op als dekmantel voor de drugstransporten. “De sierteeltsector heeft hierdoor een distributienetwerk tot in ieder dorp in iedere uithoek van Europa. Deze branche moet je dus beschouwen als een infrastructurele mainport”, zegt Edward van der Torre, een van de onderzoekers.

Maatregelen

Een belangrijke rol bij de aanpak van de criminaliteit ligt volgens het onderzoeksrapport bij bloemenveiling Royal FloraHolland. Bij die veiling zijn ruim 2.500 handelaren aangesloten, van wie het merendeel ook een bedrijfje heeft op het veilingterrein. Het is echter lang niet altijd duidelijk wie er achter al die bedrijfjes zitten, omdat de meeste handelaren hun ruimte weer onderverhuren aan derden.

Royal FloraHolland zou daarom, zo concluderen de onderzoekers, meer controles moeten gaan organiseren en bij ieder pand op haar terrein in kaart moeten brengen wie zich waarom bij welk pand bevindt. De bloemenveiling zelf spreekt na bestudering van de bevindingen in het onderzoeksrapport van een wake-upcall. “We realiseren ons nu hoeveel mogelijkheden er zijn om misbruik te maken van onze sector”, aldus Steven van Schilfgaarde, de directeur van de veiling.

Overheidshulp

Royal FloraHolland heeft inmiddels extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden nieuwe klanten en huurders gescreend en wordt er ook gewerkt aan de fysieke veiligheid, onder meer door kentekens van auto’s op het terrein te scannen. Verder komt er extra personeel dat moet gaan zoeken naar verdachte patronen in data over de bloemenhandel en heeft de veiling een nieuw betalingssysteem geïntroduceerd om witwassen tegen te gaan.

Tevens loopt er vanuit de landelijke overheid een speciaal programma dat de bloemenwereld bewuster moet maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. De onderzoekers én de opdrachtgevers voor het onderzoek vinden dit echter niet genoeg en willen dat het Rijk hen helpt om de nu versplinterde aanpak van de criminaliteit in hun sector uniformer te maken en zo de strijd tegen de ‘bloemencriminelen’ te winnen.