Greenpeace: trek steunpakket KLM in!

Greenpeace heeft een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat aangespannen vanwege de staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij KLM. Volgens Greenpeace ontbreken er harde klimaatvoorwaarden in het steunpakket. 

Door Bo Geurts

Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij de Nederlandse tak van Greenpeace, stelt dat het steunpakket onverteerbaar is voor iedereen die hard werkt aan de omslag naar een duurzame samenleving. Dit steunpakket is dan ook volgens hem in strijd met de zorgplicht die op de Staat rust. Dit is hetzelfde argument dat in de Urgenda-zaak werd gebruikt. Waar ging het ook alweer over in deze zaak?

Urgenda-zaak

In de Urgenda-zaak werd het nalaten van de Nederlandse Staat om de uitstoot van broeikasgassen vanuit Nederlands grondgebied tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, beschouwd als een schending van de zorgplicht van artikel 6:162 lid 2 BW. De betreffende zorgplicht heeft betrekking op de plicht te handelen conform hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De Staat draagt bij aan het veroorzaken van een voor alle Nederlanders gevaarlijke klimaatverandering en handelt daarmee in strijd met deze zorgplicht (gevaarzetting).

Eis Greenpeace

Gezien het argument in de Urgenda-zaak, eist Greenpeace dat het kabinet jaarlijks een maximaal aantal megatonnen CO2-uitstoot oplegt aan KLM. Dat maximum moet per jaar dalen, zodat KLM elk jaar minder uitstoot.

Volgens Jonathan Verschuuren, hoogleraar klimaatrecht aan de Universiteit van Tilburg, zal de eis veel minder kans van slagen hebben dan in de Urgenda-zaak. De niet gestelde klimaatvoorwaarden in het steunpakket gaan over een klein deel van het Nederlandse klimaatbeleid, terwijl het in de Urgenda-zaak ging om het hele klimaatbeleid. Daarbij komt dat de rechter in de Urgenda-zaak niet bepaalde welke maatregelen de Nederlandse Staat moest nemen, terwijl het in deze zaak wel gaat om het treffen van een individuele maatregel. Dit is de verantwoordelijkheid van de politiek en gaat het gebied van de rechter te buiten.

Het is afwachten hoe deze rechtszaak gaat uitpakken. To be continued…