Gratis koffie in ruil voor bezwaar

Een eigenaar die zijn koffiezaakje in Utrecht graag wilde uitbreiden, bedacht wel een heel opmerkelijke manier om een vergunning te krijgen: een gratis kop koffie voor elke bezoeker die bezwaar aantekent tegen de geweigerde vergunning door de gemeente.

Door Jolein Rijkers

De koffiezaak in Utrecht vroeg tevergeefs een vergunning aan om ook het naastgelegen pand te betrekken. De gemeente zag de plannen van de eigenaar niet zitten en wees de aanvraag voor uitbreiding af. Als reden daarvoor laat persvoorlichter Matthijs Keuning weten: “Er is een mix tussen winkels en horeca. De gemeente heeft gekeken naar de aanvraag en heeft besloten dat het niet wenselijk is om de winkelbestemming, die op het pand zit, te veranderen.” Daarop kwam The Village Coffee met een ludieke reactie: een gratis kop koffie in ruil voor het aantekenen van bezwaar. Helaas is de actie niet erg succesvol: het bezwaartermijn loopt reeds 3 weken en de gemeente heeft nog geen bezwaren ontvangen. Probleem daarbij is ook “dat klanten niet als belanghebbende worden gezien, waardoor die bezwaren niet ontvankelijk worden verklaard”, aldus Keuning. Volgens The Village Coffee was het puur bedoeld als ludieke actie en niet bedoeld om mensen te trekken en de gemeente te overspoelen met bezwaren.

Hoe zit het ook alweer met de bezwaarschriftprocedure? Hierbij een opfriscursusje bestuursrecht:

De regels omtrent bezwaar vind je in hoofdstuk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Deze procedure moet gestart worden binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit door het bestuursorgaan (art. 6:7 Awb) en kan alleen door belanghebbenden worden gestart (art. 1:2 Awb). Een handig ezelsbruggetje voor het (h)erkennen van een belanghebbende zijn de OPERA-criteria. Aan deze vijf vereisten moet de indiener van het bezwaar voldoen om ontvankelijk te zijn, namelijk: Objectief belang, Persoonlijk belang, Eigen belang, Rechtstreeks belang en Actueel belang. Het bezwaarschrift dient daarnaast de volgende elementen uit art. 6:5 Awb te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Als het bezwaar wordt aangetekend, moet het bestuursorgaan haar besluit volledig heroverwegen. Mocht de belanghebbende het nog steeds oneens zijn met het besluit, dan bestaat de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de bestuursrechter (Hoofdstuk 8 Awb).