Gratie voor langstzittende levenslanggestrafte Loi Wah C.

Viervoudig moordenaar en tot levenslang veroordeelde Loi Wah C. (62 jaar) heeft na 33 jaar in detentie gratie gekregen van minister Dekker onder de voorwaarde dat hij Nederland zou verlaten. C. is vrijgelaten en bevindt zich inmiddels in China. Het is de tweede keer sinds 1986 dat gratie is verleend aan een levenslang veroordeelde in Nederland.

Door Gracièla van Duinkerken

C. werd in 1988 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een Chinees gezin aan de Rotterdamse Statensingel in 1987. De slachtoffers waren een vijfjarig kind, een baby van zes weken en de ouders. Met meer dan zestig messteken heeft C. het gezin om het leven gebracht. C. heeft de viervoudige moord altijd stellig ontkend en diende zelfs al zes keer eerder een gratieverzoek in.

Gratie

Minister Dekker voor Rechtsbescherming wees het verzoek in juli 2020 nog af. C. won het kort geding tegen de Nederlandse staat over het afgewezen zesde gratieverzoek en de rechtbank in Den Haag verplichtte Dekker om binnen twee maanden een nieuw besluit te nemen. De rechter vond het ‘inhumaan‘ om C. nog langer vast te houden. Dekker wees het gratieverzoek echter alsnog af, omdat de minister van oordeel was dat na 33 jaar nog steeds sprake kon zijn van vergelding en bescherming van de maatschappij.

Het zevende verzoek kreeg een positief advies van het Openbaar Ministerie en de rechter. Het hof in Den Haag was bij het laatste gratieverzoek van mening dat “gelet op het recidiverisico, de delictgevaarlijkheid, het gedrag en de ontwikkeling van betrokkene met de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet langer een strafrechtelijk doel wordt gediend”. Dat standpunt is onder meer gebaseerd op het verlof dat C. in 2015 kreeg.

De inmiddels demissionair minister Dekker heeft het verzoek nu ook gehonoreerd, waardoor C. na 33 jaar de gevangenis onlangs mocht verlaten. C. was daarmee de langst vastzittende gevangene van Nederland. Dekker schrijft in reactie op het verzoek: “Ik kan op dit moment niets anders doen dan gratie verlenen. Zoals de Gratiewet voorschrijft, heb ik het Openbaar Ministerie en de rechter om advies gevraagd. Zowel de rechter als het Openbaar Ministerie adviseert bij het zevende gratieverzoek aan de heer C. onvoorwaardelijke gratie te verlenen nu er geen argumenten meer zijn om gratie te weigeren”.

Schuldig

Ondanks dat C. altijd heeft vastgehouden aan zijn onschuld en hij nu gratie gekregen heeft, neemt de gratie de veroordeling niet weg. C. is nog steeds schuldig bevonden aan de feiten die hij heeft gepleegd en het vonnis blijft staan, benadrukt Dekker in zijn brief naar de Kamer. Sinds 1986 is het de tweede keer dat gratie is verleend aan een levenslang veroordeelde in Nederland. In januari dit jaar werd ook al gratie verleend aan Cevdat Y., die in 1983 zes mensen doodschoot in het Delftse café ’t Koetsiertje.

Zie ook onze artikelen over Cevdet Y. en het Nederlands gratiebeleid.