Google schikt voor 11 miljoen dollar in discriminatiezaak

Google werd beschuldigd van leeftijdsdiscriminatie van sollicitanten. The Register kondigde aan dat Google geschikt heeft en elf miljoen dollar (9,8 miljoen euro)  zal betalen aan de 227 programmeurs die gesolliciteerd hadden en Google aangeklaagd hebben.

Door Gracièla van Duinkerken

De zaak werd aangespannen in 2015, omdat de programmeurs vonden dat Google zich schuldig maakte aan leeftijdsdiscriminatie. Google zou sollicitanten boven de veertig jaar stelselmatig buitengesloten hebben. Alle aanklagers zijn boven de veertig en zeiden allen dat zij geloofden dat zij gekwalificeerd waren voor de functies, maar vanwege hun leeftijd na een sollicitatiegesprek werden afgewezen. De zaak begon bij Cheryl Fillekes die beweerde dat zij in zeven jaar tijd vier keer bij Google op sollicitatie mocht komen, maar elke keer vanwege haar leeftijd de baan niet aangeboden kreeg ondanks dat haar werd verteld dat ze zeer geschikt zou zijn voor de functie.

Om voor hun aanklacht bewijs te verzamelen, hebben de aanklagers economische experts ingeschakeld om het sollicitatie- en werknemersbeleid van Google te onderzoeken. Meer dan 419.000 pagina’s met documenten en  gegevens over sollicitanten en werknemers van Google werden aan de onderzoekers overhandigd.  De aanklagers wilden  met het onderzoek aantonen dat er statistisch bewijs was dat Google oudere mensen boven de veertig afwees na een sollicitatiegesprek. De onderzoeksresultaten zullen echter niet gepubliceerd worden nu er een schikking getroffen is.

De advocaten van Google en de advocaten die de aanklagers vertegenwoordigden, dienden op 19 juli 2019 het definitieve schikkingsvoorstel in bij een federale rechter in Californië. De schikking is getroffen voor een bedrag van elf miljoen dollar.  De advocaten van de eisers ontvangen door de schikking die is getroffen zo’n 25% van het bedrag. Naar alle waarschijnlijkheid krijgen de eisers per persoon ruim 35.000 dollar aan compensatie.

Google blijft tot op heden ontkennen dat het zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie en ontkent de aantijgingen dan ook stellig. Google zegt een krachtig discriminatiebeleid te hebben, inclusief een beleid tegen leeftijdsdiscriminatie. Google stelt dat alle afgewezen sollicitanten niet de technische bekwaamheid hadden die vereist was voor de baan,  ook al werd hen bij de sollicitatie verteld dat zij goed bij het bedrijf zouden passen.