Wat voor gevolgen heeft het verbod op motorclub Satudarah?

Onlangs heeft de rechter bepaald dat de motorclub Satudarah per direct wordt verboden. De motorclub zou zich schuldig maken aan criminele activiteiten die een inbreuk maken op de openbare orde.

Door Deborah van Spelde

De leden van de motorclub hebben een cultuur van wetteloosheid gecreëerd, volgens het Openbaar Ministerie. De leden zouden zich bezighouden met afpersing en intimidatie. Volgens de rechter leiden de criminele activiteiten van de club ertoe dat de samenleving wordt ontwricht of ontwricht kan worden. Satudarah maakt van criminaliteit geen probleem, alleen kindermisbruik wordt binnen de club afgekeurd.

Inhoud van het verbod
Het verbod houdt in dat de leden van de motorclub niet meer samen mogen komen in clubhuizen. Tevens is het Satudarah-logo verboden en mogen de leden geen hesjes met dit logo meer dragen. Het verbod geldt voor veertig afdelingen van Satudarah. Ook de supportclubs ‘Supportcrew 999’ en ‘Saudarah’ vallen onder het verbod, nu zij zodanig met Satudarah zijn verweven dat ze er min of meer onderdeel van uitmaken.

Andere clubs
Het verbieden van een motorclub is niet nieuw in Nederland. Zo is afgelopen december een verbod ingesteld tegen Bandidos. Ook wil het Openbaar Ministerie Hells Angels laten verbieden.

Op welke grond kan een club worden verboden?
Een motorclub kan onder andere verboden worden op grond van art. 140 Sr. Dit artikel stelt deelneming aan een criminele organisatie strafbaar. Het moet dan gaan on een organisatie die het oogmerk heeft tot het plegen van misdrijven.

Ook kan een motorclub worden verboden en ontbonden via de civiele weg, namelijk via art. 2:20 BW. Om middels dit artikel een club te ontbinden en te verbieden, dient er sprake te zijn van een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid of het doel in strijd is met de openbare orde. Zowel Satudarah als Bandidos zijn op deze wijze verboden en ontbonden.

Indien de oud clubleden na het onherroepelijk worden van de uitspraak toch nog in Satudarah- of Bandidoskleding rondlopen, zijn zij strafbaar op grond van art. 140 lid 2 Sr.